ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Reménység MagjaiAlapítvány – Gyermek és Ifjúsági Szolgálat (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett webáruház használatának feltételeit. A Reménység Magjai Alapítvány webáruházának böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Reménység Magjai Alapítvány webáruházának használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért. Kérjük, csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha annak minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen ÁSZF nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai
A szolgáltató neve: Reménység Magjai Alapítvány – Gyermek és Ifjúsági Szolgálat
A szolgáltató székhelye: 2051 Biatorbágy, Bethlen Gábor u. 68/B.
A szolgáltató levelezési címe: 1088 Budapest, Gutenberg tér 2., félemelet 3.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló rendszeresen
használt elektronikus levelezési címe: webshop@remaalapitvany.hu
Nyilvántartási száma: 01-01-0007574
Adószáma: 18096507-1-13
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék
Telefonszámai: 0620-7705347, 0620-7758284
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-137976/2018
A tárhely-szolgáltató adatai: 2051 Biatorbágy, Rákóczi utca 24/F. 1. em. 3., adószám:
23002522-2-13, cégjegyzék szám: 13-09-141571

Az általános szerződési feltételek elfogadása
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésér a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. A regisztráció illetve vásárlás során a Felhasználó, amennyiben a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között. Amennyiben Felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, nem veheti igénybe Szolgáltató szolgáltatásait, nem regisztrálhat, és nem küldhet megrendelést sem.

A rendelés menete
A rendeléshez előzetes regisztráció nem szükséges. A megrendelni kívánt termék a termék adatlapján található „kosár” ikonra kattintva választható ki. A Kosárban a mennyiség módosításával a termék kivehető a rendelésből. Több, azonos termék megrendelésekor a Felhasználó a megrendelni kívánt darabszámot a termék neve és ára melletti „Mennyiség” rovatban tudja feltüntetni. Amennyiben az összes megrendelni kívánt termék kiválasztásra került, úgy a rendelés teljesítéséhez a személyes adatok megadása szükséges. A csillaggal megjelölt adatok megadása kötelező. Ezek hiányában a megrendelést a Szolgáltatónak nem áll módjában teljesíteni. A szállítási név és cím adatok megadása csak abban az esetben szükséges, ha eltér a számlázási adatoktól. Szállítási adatok hiányában a rendelés minden esetben a számlázási adatok alapján kerül kiszállításra. A számla kiállítása után a számlát módosítani a Szolgáltatónak nem áll módjában. A hibásan vagy hiányosan megadott adatokért felelősséget a Szolgáltató nem vállal. A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva a Felhasználó a megrendelését véglegesíti. A
gomb kattintása után a megrendelés és a megadott adatok már nem módosíthatók. Szolgáltató köteles a Felhasználó megrendelésének megérkezését Felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem
érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A visszaigazolás automatikusan történik, Szolgáltató harmadik fél által okozott, vagy a
Felhasználó számítástechnikai eszközén bekövetkezett hibákért felelősséggel nem tartozik. Az adásvételi szerződés létrejött Ha a Felhasználó megrendelést küld a Szolgáltató oldalain, és a Szolgáltató a megrendelést emailben visszaigazolja, adásvételi szerződés jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között. A Felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató azt elektronikus formában, automatikusan tárolja.

A termék lényeges tulajdonságai
A termékek lényeges tulajdonságait a Felhasználó megtekintheti a termékek bemutató oldalain. A termékek személyesen is megismerhetők, illetve megvásárolhatók a Szolgáltató levelezési címén, előre egyeztetett időpontban. A közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek nem tartalmazzák a házhozszállítás, illetve a csomagolás díját.

Kiszállítás, személyes átvétel
A szállítási határidők az egyes termékek rendelkezésre állásától függően változhatnak. A termékek kiszállítását a Szolgáltató futárcég bevonásával, a vásárlóval egyeztetett időpontban, a megrendelés visszaigazolásától számított (a Szolgáltató nyitvatartási idejétől is függően) 4-5 munkanapon belül, egyes speciális termékek esetén 3-4 héten belül végzi. A Szolgáltató aktuális nyitvatartási idejét a weboldalon közzéteszi. A kiszállítási díjról a Szolgáltató a honlapján keresztül tájékoztatja a Felhasználót. A megrendelés leadásával a Felhasználó elismeri, hogy ezen díjakról tájékozódott és elfogadja azokat. Amennyiben a Felhasználó sürgős kiszállítást kér, vagy előre meghatározott napokon nem tudja átvenni megrendelését, köteles ezt jelezni a Szolgáltató felé. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól. A kiszállítást a Szolgáltató futárcég bevonásával végzi. A megrendelt termékek kiszállítása munkaidőben történik. A Felhasználó köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Fizetési módok
Fizetés online bankkártyás fizetéssel Barion segítségével vagy átutalásos számla alapján, banki átutalással történik. Bankkártyával történő, sikeres fizetés és banki átutalásos fizetés kérése esetén a ReMa Alapítvány elektronikusan küldi el a számlát az Előfizetőnek. Online bankkártyás fizetés esetén a kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013. Bankkártya adatai a ReMa Alapítványhoz nem jutnak el.) Amennyiben Vásárló a fizetési módok közül a banki átutalást választja, akkor minden esetben a ReMa Alapítvány által a címére megküldött, átutalásos számla alapján kell a megrendelés végösszegét utalni.

Elállási jog
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, a megrendelt terméket visszaküldheti. A Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó a terméket átveszi. Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi levelezési címre, illetve elektronikus címre: 1088 Bp., Gutenberg tér 2. félemelet 3., webshop@remaalapitvany.hu. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozatmintát is.

A felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt
elküldi elállási nyilatkozatát. Ha a Felhasználó eláll ettől a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód alkalmazásával visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is. Felhasználó köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül Szolgáltatónak visszaküldeni vagy átadni. Felhasználó határidőben teljesít, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. Felhasználó a terméket eredeti csomagolásban, felbontatlanul, sértetlen állapotban köteles visszaküldeni. A szállítás során bekövetkező károkért a fuvarozó céget terheli a felelősség. A termék visszaküldésének költségeit Felhasználó viseli.

Elállási nyilatkozatminta
(a szerződéstől való elállási jog gyakorlása esetén kitöltendő)
Címzett: Reménység Magjai Alapítvány (levelezési cím: 1088 Budapest, Gutenberg tér 2.,
félemelet 3.)
Alulírott Felhasználó kijelentem, hogy elállási jogommal élek az alábbi termékek adásvételére
irányuló szerződés tekintetében: …………………………………………………………..……
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ……………………………………………………
A fogyasztó neve:………………………………………………………………………………..
A fogyasztó címe:……………………………………………………………………………….
A fogyasztó aláírása: ……………………………………………………………………………
Keltezés helye, ideje:…………………………………………………………..………………..

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja
1. Személyes bejelentés
A Felhasználó bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Reménysé Magjai Alapítvány levelezési címén, nyitvatartási időben, előre egyeztetett időpontban. A Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
– a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját,
– a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
– a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát a vásárlónak átadja.

2. Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Reménység Magjai Alapítvány levelezési címére küldött levélben, vagy elektronikus levélben.

Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:
– a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját,
– a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

Biatorbágy, 2018. február 01.

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A Reménység Magjai Alapítvány – Gyermek és Ifjúsági Szolgálat (továbbiakban Adatkezelő) az online értékesítés és tanfolyami regisztráció, hírlevél feliratkozás tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag értesítések, részvétellel, vásárlással vagy postázással kapcsolatos kötelezettsége (pl. számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált érdeklődők az online felületen megadott személyes adatait.

A szolgáltató neve: Reménység Magjai Alapítvány – Gyermek és Ifjúsági Szolgálat

A szolgáltató székhelye: 2051 Biatorbágy, Bethlen Gábor u. 68/B.

A szolgáltató levelezési címe: 1088 Budapest, Gutenberg tér 2., félemelet 3.

A szolgáltató elérhetősége, az rema@remaalapitvany.hu

Nyilvántartási száma: 01-01-0007574

Adószáma: 18096507-1-13

Az adatkezelő telefonszáma: 0620-7705347

Adatvédelmi nyilvántartási száma „hírlevél kiküldés” adatkezelésre vonatkozóan: NAIH137976/2018

Adatvédelmi nyilvántartási száma „nyereményjáték szervezése” adatkezelésre vonatkozóan:

NAIH 13855312018

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról 5. § (1) bekezdés a)

 1. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját. Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseit. A jelen Szabályzat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 1. Fogalom meghatározások

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A Személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható; Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége, Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása; Adatkezelő: A Reménység Magjai Alapítvány (székhelye: 2051 Biatorbágy, Bethlen Gábor u. 68/b.); Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik; Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; Adattovábbítás: Személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele; Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi; Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges; Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora; Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése; Felhasználó: az a természetes személy, aki az Adatkezelő honlapján (www.remaalapitvany.hu) regisztrál, illetve vásárol. Nyilvánosságra hozatal: A Személyes adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

III. A kezelt Személyes adatok köre

 1. A Felhasználó döntése alapján megadható adat: e-mail cím, telefonszám, név,

lakóhely/tartózkodási hely, a Felhasználó által megrendeléseikor vásárolt termék és

termékkategória, a Felhasználó által alkalmazott átvételi és fizetési mód, a Felhasználó

vásárlásainak tételösszege, a Felhasználónak a törzsvásárlói program keretében létrehozott

törzsvásárlói azonosítója.

 1. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó

bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során

generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus

eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó

külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan

naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett

esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

 1. Az Adatkezelő a személyre szabott tartalomkiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén

kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb

színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t a

Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookiek

alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy

cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. A cookie-kről bővebben itt.

 1. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja
 2. Az Adatkezelésre a www.remaalapitvany.hu internetes oldalon található internetes tartalmak

Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor,

amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal

használata során közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja

az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása

 1. Az Adatkezelés célja a www.remaalapitvany.hu URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának

biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó Személyes adatok

köre a vonatkozó szolgáltatások leírásánál található.

 1. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (lásd. 3.2. pont) célja az Adatkezelő internetes

oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak

és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése,

a Felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során

hozzáférhetővé tett adatokat az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy felhasználói c

érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén harmadik

személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait.

 1. Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem

kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott Személyes adatokkal, sem

más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 1. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy Felhasználói bármely Személyes adatának

felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé,

amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken

túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály

teszi kötelezővé, az Adatkezelő felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás

önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az Adatkezelést elrendelő

jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy a Személyes

adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az Adatkezelésről való tájékoztatás

megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésből továbbítással

vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

 1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti

adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez

előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a

felhasználást megtiltsa.

 1. Az Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített

korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint,

elektronikus levelezés útján tájékoztatja. Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy semmilyen

szankciót nem érvényesít az olyan Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező

adatszolgáltatást megtagadja.

 1. Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi

továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási

szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt Személyes adatok védettek

legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és

jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet,

akiknek a Személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú

kötelezettségeinek teljesítésére.

 1. Ha a Személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő Személyes adat

az Adatkezelő rendelkezésére áll, a Személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

 1. Az Adatkezelő a Személyes adatot törli, ha (i) annak kezelése jogellenes; (ii) a Felhasználó

Személyes adatának törlését kéri; (iii) a Személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot

jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (iv) az Adatkezelés

célja megszűnt, vagy a Személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje

lejárt; (v) a Személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.

 1. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a

rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos

érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az

adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

 1. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat

értesíteni kell, akik részére korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbításra

került. Az értesítés az Adatkezelő mellőzheti, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a

Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

 1. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a

kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a Felhasználót a helyesbítés,

zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól, továbbá arról, hogy

az Adatkezelő határozatával szemben a bírósághoz ill. a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

VII. Az Adatkezelés időtartama

 1. A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a

Felhasználó a szolgáltatásról – az adott e-mail címmel – le nem iratkozik. A törlés időpontja a

Felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap.

Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett

bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó

regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor

bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a Személyes

adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

 1. A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a

szolgáltatásról nem iratkozik le – addig kezelhetők Az Adatkezelő részéről, amíg a Felhasználó

kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés

megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatásigénybe

vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában

egyes szolgáltatásokat (pl.: árverés, ranglista) nem tud majd igénybe venni. A Személyes adatok

törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

 1. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a

generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt

időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen,

automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal – a törvény által

kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes

adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott,

úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

VIII. Rendelkezés Személyes adatokkal

 1. Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a Személyes adatok törlése iránti igény a

szolgáltatás belső levelező rendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal

közölhető. A hírlevelek küldése az oldalon található felhasználói felület beállításainak

módosításával mondható le.

 1. Egyes Személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon

történő módosítással is.

 1. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi

(törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 1. Adatfeldolgozás
 2. Az Adatkezelő külön külső Adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt Személyes

adatokat maga dolgozza fel.

 1. Adattovábbítás lehetősége
 2. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen

tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Adattovábbításra őt

jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből

származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

 1. Amennyiben Az Adatkezelő a www.remaalapitvany.hu oldalon található szolgáltatás

üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy

az általa kezelt Személyes adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése

nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen Adattovábbítás kizárólag a már regisztrált

Felhasználók regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen Adatkezelési

Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági

szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.

 1. A Felhasználók egyes személyes adatai, meghatározott célból, a Felhasználó hozzájárulása

alapján az alábbiak szerint továbbításra kerülnek:

amennyiben a Felhasználó a www.remaalapitvany.hu oldalon történt vásárlásához kapcsolódó

fizetéskor a Barion online fizetési rendszert kívánja igénybe venni, a Felhasználó kifejezett,

egyedi hozzájárulása alapján az alábbi Személyes adatai kerülnek továbbításra a Barion

Payment Zrt. részére: felhasználónév; vásárlás összege; számlázási név, számlázási e-mail,

számlázási telefon, számlázási cím, szállítási név, szállítási telefonszám, szállítási cím. A

hozzájárulás alapján a Felhasználó elfogadja a Reménység Magjai Alapítvány – Gyermek és

Ifjúsági Szolgálat Általános Szerződési Feltételeit. A továbbításra került Személyes adatokat

a Barion Payment Zrt. és a Magyar Posta Zrt. – MPL Futárszolgálat saját adatvédelmi

szabályzata alapján kezeli.

 1. A Weboldalak szolgáltatásainak használata során az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz

igénybe.

 1. A Felhasználók jogai az Adatkezelő által kezelt Személyes adataikkal

kapcsolatosan

 1. Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók az Adatkezelőtől bármikor írásban, a

rema@remaalapitvany.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött

tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált

e-mail címéről küldik.

 1. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok

forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók

nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatok

továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

 1. Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb

időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a

kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

 1. A kezelt Személyes adat helyesbítéséről, a zárolásról, ill. a törlésről az érintett Felhasználót,

továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára

továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett

jogos érdekét nem sérti.

 1. A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatának Adatkezelése ellen,
 2. ha a Személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi

kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, a Személyes adatot átvevő vagy harmadik

személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

 1. ha a Személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás

vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

 1. törvényben meghatározott egyéb esetben.
 2. Az Adatkezelő a tiltakozást annak kézhezvételétől benyújtásától számított legrövidebb időn

belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést

hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.

 1. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést –

beleértve a további Adatfelvételt és Adattovábbítást is – megszünteti, és a Személyes adatokat

zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti

mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatot korábban továbbította, és akik

kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 1. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a jelen

pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától

számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

XII. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

 1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú

döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően arról

valamennyi Felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban)

tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott

adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs

szükség.

XIII. Jogérvényesítési lehetőségek

 1. A Felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az Infotv., valamint 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján

bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi

Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos

kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő munkatársai is a rema@remaalapitvany.hu e-mail címen.

Biatorbágy, 2018. február 01.