Gyermektanítói tanfolyam
Két féléves (2x6 alkalom)
Ismerd meg, hogyan látja Isten a gyerekeket, hogyan viszonyul hozzájuk, s ebből mi következik a szolgálatunkra nézve!
Tinédzsertanítói tanfolyam
Egy féléves (6 alkalom)
A résztvevők megismerhetik a két korosztály sajátosságait, betekintést nyernek a posztmodern nemzedékek (Z generáció és azután) életszemléletébe.
Webináriumok
online továbbképzések
Napjainkban a kütyühasználat mellett a digitális távtanítás nagy kihívást jelent a gyermek- és tinik felé szolgáló tanítók számára. Ebben nyújtunk segítséget tematikus, online továbbképzéseinken.
Egynapos intenzív hitoktatóképzések
Gyülekezeti közösségeknek
Intenzív képzés arra az esetre, ha nincs lehetőséged egy teljes tanfolyamon részt venni.

Szemléletünkről

Egész társadalmunkban és szűkebb környezetünkben is láthatjuk, hogy milyen életbevágóan nagy szükségük van a gyerekeknek és tiniknek arra, hogy megismerjék Isten szeretetét, és a vele való közösségben átformálódjon az életük. Ebben kell segítenünk őket szülőként és hitoktatóként egyaránt.

Alapítványunk pedagógiai alapgondolata, hogy a keresztény nevelésnek és hitoktatásnak nem csak tudást kell közvetítenie, mivel a hitet magát nem lehet oktatni. Ezért a gyermekek értelme mellett az érzelmeiket és az akaratukat, vagyis a teljes személyiségüket kell tudnunk megszólítani, megérinteni.

A gyermekeknek nem csak megismerniük, hanem át is kell élniük a hitigazságokat ahhoz, hogy a hit bennük is kisarjadjon és növekedni tudjon, hogy életformáló erővé váljon. Ezt jelenti a megtapasztaláson alapuló keresztény hitoktatás.

Célunk az, hogy e szemléletmód és módszertan alapján tanító hitoktatókat képezzünk, általuk a gyerekek és fiatalok megismerjék Krisztust, s a vele való közösségben átformálódjon a jellemük, életük.

Módszertanunkról

A gyereknek és fiataloknak olyan felnőttekre van szükségük, akik szeretettel foglalkoznak velük, követhető mintát nyújtanak, hiteles, kipróbált értékrendet közvetítenek feléjük. Élő, közeli, személyes, folyamatos kapcsolatra van szükségük. E nélkül nem jön létre nevelés. Fontosnak tartjuk a közösségépítést is a keresztény hitoktatásban, hogy ne csak a tanáruk, hanem egymás részéről is elfogadást és tiszteletet tapasztaljanak.

Nevelés csak a hiteles személyiség erejével és megfelelő módszerek alkalmazásával, a tinédzser korosztályban pedig szinte kizárólag kapcsolat alapú megközelítéssel lehetséges.

Meggyőződésünk, hogy a tanulás, különösen az érzelmi intelligencia területeit is magába foglaló tanulás csak belátásos, kognitív úton nem eredményes.
A tanultak, így a bibliai igazságok is sokkal mélyebben rögzülnek, ha élmények, minták, tapasztalatok alapozzák meg az elméleti tartalmakat.
A keresztény erkölcsiségen alapuló értékrendhez és életvitelhez szükséges készségek, mint például a kapcsolatteremtés és -építés, a stressz- és konfliktuskezelés, az érzelmek azonosítása és kifejezése, az indulatkezelés, az empátia, a konstruktív véleménykifejtés és a döntéskészség mind-mind olyan területek, melyek elsősorban érzelmi, tapasztalati úton fejleszthetők.

A keresztény hitoktatásban a kreatív ötletek és módszerek nagyban elősegítik, hogy életszerűen, izgalmasan, érdekesen, változatosan, s így a gyerekek, fiatalok számára befogadhatóbban közvetítsük a kívánt bibliai tartalmakat. Ilyenek például:

· érzelmi bevonódást elősegítő játékok,
· társas kapcsolatokat erősítő játékok,
· drámapedagógiai gyakorlatok,
· bábozás,
· a kreatív történetmesélés különböző technikái,
· szemléltetés, tárgyak használata,
· a témákhoz kapcsolódó kézműves tevékenységek.

A személyes kapcsolatok előtérbe helyezéséből következik az interaktivitás. Bátorítjuk a részvételt, a kérdésfeltevést, véleménykifejtést és az egymás véleményére való reagálást. Gyakran adunk olyan feladatokat, melyeket a gyerekeknek 4-5 fős kiscsoportokban kell feldolgozniuk, használva a klasszikus csoportmunka-technikák mellett a kooperatív tanulás eszköztárát is.

Fontosnak tartjuk a kreatív, helyzetfelismerő és problémamegoldó gondolkodás fejlesztését. Ennek érdekében jól megfogalmazott, ösztönző, nyitott kérdéseken keresztül inspirálunk a valódi gondolkodásra.

Módszereink

Válassz tanfolyamot

Gyermektanítói tanfolyamTovább
Tinédzsertanítói tanfolyamTovább
WebináriumokTovább
Intenzív képzésekTovább

“…mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2 Korinthus 9, 7)

Kapcsolódj küldetésünkhöz!

Te is szeretnél egy olyan országban élni, ahol a keresztény gyülekezetekben egyre több élő hitű fiatal szolgál?

Tegyünk együtt a keresztény gyermek- és tinédzsertanítói szolgálat fejlesztéséért, a gyermekek és tinik hitéért!