[dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”40″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″]
[dfd_rotate_box link_box=”link_b” module_animation=”transition.fadeIn” bg_style=”image” title_first=”Gyermektanítói tanfolyam” subtitle_first=”Két féléves (2×6 alkalom)” desc_reverse=”Ismerd meg, hogyan látja Isten a gyerekeket, hogyan viszonyul hozzájuk, s ebből mi következik a szolgálatunkra nézve!” main_style=”to-left” link=”url:%2Fgyermektanitoi-tanfolyam%2F|title:Gyermektan%C3%ADt%C3%B3i%20tanfolyam||” title_font_options=”tag:div” subtitle_font_options=”tag:div” desc_font_options=”tag:div” icon_image_id=”22493″ mask_bg_reverse=”#a53289″ tutorials=””][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”40″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″]
[dfd_rotate_box link_box=”link_b” module_animation=”transition.fadeIn” bg_style=”image” title_first=”Tinédzsertanítói tanfolyam” subtitle_first=”Egy féléves (6 alkalom)” desc_reverse=”A résztvevők megismerhetik a két korosztály sajátosságait, betekintést nyernek a posztmodern nemzedékek (Z generáció és azután) életszemléletébe. ” main_style=”to-left” link=”url:%2Ftinedzsertanitoi-tanfolyam%2F|title:Tin%C3%A9dzsertan%C3%ADt%C3%B3i%20tanfolyam||” title_font_options=”tag:div” subtitle_font_options=”tag:div” desc_font_options=”tag:div” icon_image_id=”22494″ mask_bg_reverse=”#a53289″ tutorials=””][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”40″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″]
[dfd_rotate_box link_box=”link_b” module_animation=”transition.fadeIn” bg_style=”image” title_first=”Digitális nemzedékek tanfolyam” subtitle_first=”Négy napos” desc_reverse=”Ha értjük, miért gondolkodnak és cselekszenek úgy, ahogy, az segítségünkre lesz az elfogadásukban, a velük való kommunikációban, így vezetésükben és tanításukban is. ” main_style=”to-left” link=”url:%2Fdigitalis-nemzedekek-megszolithatosaga%2F|title:Digit%C3%A1lis%20nemzed%C3%A9k%20tanfolyam||” title_font_options=”tag:div” subtitle_font_options=”tag:div” desc_font_options=”tag:div” icon_image_id=”22495″ mask_bg_reverse=”#a53289″ tutorials=””][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”40″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″]
[dfd_rotate_box link_box=”link_b” module_animation=”transition.fadeIn” bg_style=”image” title_first=”Egynapos intenzív hitoktatóképzések” subtitle_first=”Gyülekezeti közösségeknek” desc_reverse=”Intenzív képzés arra az esetre, ha nincs lehetőséged egy teljes tanfolyamon részt venni.” main_style=”to-left” link=”url:%2Fhitoktato-kepzesek-intenziv%2F|title:Intenz%C3%ADv%20tanfolyamok||” title_font_options=”tag:div” subtitle_font_options=”tag:div” desc_font_options=”tag:div” icon_image_id=”22497″ mask_bg_reverse=”#a53289″ tutorials=””][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”40″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″]
[dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”60″ screen_normal_resolution=”1280″ screen_tablet_resolution=”1024″ screen_mobile_resolution=”800″ screen_wide_resolution=”1280″ screen_normal_spacer_size=”60″ screen_tablet_spacer_size=”40″ screen_mobile_spacer_size=”40″][dfd_heading style=”style_02″ subtitle=”” content_alignment=”text-left” module_animation=”transition.slideRightBigIn” enable_delimiter=”” undefined=”” title_font_options=”tag:h2|font_size:37|line_height:44|letter_spacing:-1.5″ subtitle_font_options=”tag:h6|font_size:12|color:%23545454″ el_class=”custom-responcive-size” title_responsive=”font_size_desktop:34|line_height_desktop:42|font_size_tablet:32|line_height_tablet:38|font_size_mobile:22|line_height_mobile:30″ subtitle_responsive=”font_size_mobile:10″]Szemléletünkről[/dfd_heading][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”15″ screen_normal_resolution=”1280″ screen_tablet_resolution=”1024″ screen_mobile_resolution=”800″ screen_wide_resolution=”1280″ screen_normal_spacer_size=”15″ screen_tablet_spacer_size=”10″ screen_mobile_spacer_size=”10″]

Egész társadalmunkban és szűkebb környezetünkben is láthatjuk, hogy milyen életbevágóan nagy szükségük van a gyerekeknek és tiniknek arra, hogy megismerjék Isten szeretetét, és a vele való közösségben átformálódjon az életük. Ebben kell segítenünk őket szülőként és hitoktatóként egyaránt.

Alapítványunk pedagógiai alapgondolata, hogy a keresztény nevelésnek és hitoktatásnak nem csak tudást kell közvetítenie, mivel a hitet magát nem lehet oktatni. Ezért a gyermekek értelme mellett az érzelmeiket és az akaratukat, vagyis a teljes személyiségüket kell tudnunk megszólítani, megérinteni.

A gyermekeknek nem csak megismerniük, hanem át is kell élniük a hitigazságokat ahhoz, hogy a hit bennük is kisarjadjon és növekedni tudjon, hogy életformáló erővé váljon. Ezt jelenti a megtapasztaláson alapuló keresztény hitoktatás.

Célunk az, hogy e szemléletmód és módszertan alapján tanító hitoktatókat képezzünk, általuk a gyerekek és fiatalok megismerjék Krisztust, s a vele való közösségben átformálódjon a jellemük, életük.

[dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”60″ screen_normal_resolution=”1280″ screen_tablet_resolution=”1024″ screen_mobile_resolution=”800″ screen_wide_resolution=”1280″ screen_normal_spacer_size=”60″ screen_tablet_spacer_size=”40″ screen_mobile_spacer_size=”40″][dfd_heading style=”style_02″ subtitle=”” content_alignment=”text-left” module_animation=”transition.slideRightBigIn” enable_delimiter=”” undefined=”” title_font_options=”tag:h2|font_size:37|line_height:44|letter_spacing:-1.5″ subtitle_font_options=”tag:h6|font_size:12|color:%23545454″ el_class=”custom-responcive-size” title_responsive=”font_size_desktop:34|line_height_desktop:42|font_size_tablet:32|line_height_tablet:38|font_size_mobile:22|line_height_mobile:30″ subtitle_responsive=”font_size_mobile:10″]Módszertanunkról[/dfd_heading][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”15″ screen_normal_resolution=”1280″ screen_tablet_resolution=”1024″ screen_mobile_resolution=”800″ screen_wide_resolution=”1280″ screen_normal_spacer_size=”15″ screen_tablet_spacer_size=”10″ screen_mobile_spacer_size=”10″][dfd_accordion style=”style-9″ active_section=”1″ module_animation=”transition.fadeIn” active_tab_background=”#a53289″ tab_active_color_text=”#ffffff” tab_hover_text_color=”#a53289″]

A gyereknek és fiataloknak olyan felnőttekre van szükségük, akik szeretettel foglalkoznak velük, követhető mintát nyújtanak, hiteles, kipróbált értékrendet közvetítenek feléjük. Élő, közeli, személyes, folyamatos kapcsolatra van szükségük. E nélkül nem jön létre nevelés. Fontosnak tartjuk a közösségépítést is a keresztény hitoktatásban, hogy ne csak a tanáruk, hanem egymás részéről is elfogadást és tiszteletet tapasztaljanak.

Nevelés csak a hiteles személyiség erejével és megfelelő módszerek alkalmazásával, a tinédzser korosztályban pedig szinte kizárólag kapcsolat alapú megközelítéssel lehetséges.

Meggyőződésünk, hogy a tanulás, különösen az érzelmi intelligencia területeit is magába foglaló tanulás csak belátásos, kognitív úton nem eredményes.
A tanultak, így a bibliai igazságok is sokkal mélyebben rögzülnek, ha élmények, minták, tapasztalatok alapozzák meg az elméleti tartalmakat.
A keresztény erkölcsiségen alapuló értékrendhez és életvitelhez szükséges készségek, mint például a kapcsolatteremtés és -építés, a stressz- és konfliktuskezelés, az érzelmek azonosítása és kifejezése, az indulatkezelés, az empátia, a konstruktív véleménykifejtés és a döntéskészség mind-mind olyan területek, melyek elsősorban érzelmi, tapasztalati úton fejleszthetők.

A keresztény hitoktatásban a kreatív ötletek és módszerek nagyban elősegítik, hogy életszerűen, izgalmasan, érdekesen, változatosan, s így a gyerekek, fiatalok számára befogadhatóbban közvetítsük a kívánt bibliai tartalmakat. Ilyenek például:

· érzelmi bevonódást elősegítő játékok,
· társas kapcsolatokat erősítő játékok,
· drámapedagógiai gyakorlatok,
· bábozás,
· a kreatív történetmesélés különböző technikái,
· szemléltetés, tárgyak használata,
· a témákhoz kapcsolódó kézműves tevékenységek.

A személyes kapcsolatok előtérbe helyezéséből következik az interaktivitás. Bátorítjuk a részvételt, a kérdésfeltevést, véleménykifejtést és az egymás véleményére való reagálást. Gyakran adunk olyan feladatokat, melyeket a gyerekeknek 4-5 fős kiscsoportokban kell feldolgozniuk, használva a klasszikus csoportmunka-technikák mellett a kooperatív tanulás eszköztárát is.

Fontosnak tartjuk a kreatív, helyzetfelismerő és problémamegoldó gondolkodás fejlesztését. Ennek érdekében jól megfogalmazott, ösztönző, nyitott kérdéseken keresztül inspirálunk a valódi gondolkodásra.
[/dfd_accordion]
[dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”80″ screen_normal_resolution=”1280″ screen_tablet_resolution=”1024″ screen_mobile_resolution=”800″ screen_wide_resolution=”1280″ screen_normal_spacer_size=”60″ screen_tablet_spacer_size=”40″ screen_mobile_spacer_size=”40″][dfd_heading subtitle=”” delimiter_settings=”delimiter_style:solid|delimiter_width:80|delimiter_height:1″ title_font_options=”tag:h2″ subtitle_font_options=”tag:div”]Módszereink[/dfd_heading][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”30″ screen_normal_resolution=”1280″ screen_tablet_resolution=”1024″ screen_mobile_resolution=”800″ screen_wide_resolution=”1280″ screen_normal_spacer_size=”30″ screen_tablet_spacer_size=”30″ screen_mobile_spacer_size=”20″][dfd_gradation module_animation=”transition.slideUpBigIn” list_fields=”%5B%7B%22icon_type%22%3A%22text%22%2C%22select_icon%22%3A%22dfd_icons%22%2C%22ic_dfd_icons%22%3A%22dfd-socicon-film-strip-with-two-photograms%22%2C%22ic_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22ic_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22ic_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22ic_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22ic_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_text%22%3A%221%22%2C%22block_title%22%3A%22Kapcsolat%20%E2%80%93%20K%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g%22%2C%22block_content%22%3A%22A%20tan%C3%ADt%C3%B3%20olyan%20meleg%20l%C3%A9gk%C3%B6rt%20teremt%2C%20amelyben%20a%20gyerekek%20szeretetet%2C%20elfogad%C3%A1st%20%C3%A9s%20bar%C3%A1ts%C3%A1got%20tapasztalnak%20a%20tan%C3%A1rukt%C3%B3l%20%C3%A9s%20egym%C3%A1st%C3%B3l.%20A%20tan%C3%ADt%C3%B3%20K%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9get%20%C3%A9p%C3%ADt.%20%C5%90%20maga%20megk%C3%B6zel%C3%ADthet%C5%91%20%C3%A9s%20a%20tan%C3%ADt%C3%A1si%20alkalmakon%20k%C3%ADv%C3%BCl%20is%20keresi%20a%20kapcsolatot%20tan%C3%ADtv%C3%A1nyaival.%22%7D%2C%7B%22icon_type%22%3A%22text%22%2C%22select_icon%22%3A%22dfd_icons%22%2C%22ic_dfd_icons%22%3A%22dfd-socicon-film-strip-with-two-photograms%22%2C%22ic_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22ic_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22ic_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22ic_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22ic_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_text%22%3A%222%22%2C%22block_title%22%3A%22Tapasztalat%20%E2%80%93%20Horog%22%2C%22block_content%22%3A%22A%20tan%C3%ADt%C3%B3%20olyan%20feladatokat%20ad%2C%20amelyek%20lehet%C5%91v%C3%A9%20teszik%2C%20hogy%20a%20gyerekek%20a%20bibliai%20%C3%BCzenethez%20t%C3%A1rs%C3%ADthat%C3%B3%20%C3%A9rz%C3%A9seket%20%C3%A9ljenek%20%C3%A1t.%22%7D%2C%7B%22icon_type%22%3A%22text%22%2C%22select_icon%22%3A%22dfd_icons%22%2C%22ic_dfd_icons%22%3A%22dfd-socicon-film-strip-with-two-photograms%22%2C%22ic_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22ic_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22ic_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22ic_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22ic_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_text%22%3A%223%22%2C%22block_title%22%3A%22Igazs%C3%A1g%20%E2%80%93%20Sorok%22%2C%22block_content%22%3A%22A%20tan%C3%ADt%C3%B3%20els%C5%91%20sorban%20a%20Bibli%C3%A1t%20haszn%C3%A1lja%20a%20tan%C3%ADt%C3%A1shoz.%20%C3%9Agy%20tan%C3%ADtja%20az%20egyes%20r%C3%A9szeket%2C%20hogy%20azok%20szem%C3%A9lyes%20%C3%BCzenetet%20is%20k%C3%B6zvet%C3%ADtsenek%20a%20gyermekek%20fel%C3%A9.%20%C3%8Dgy%20a%20tan%C3%ADt%C3%A1s%20az%20%C3%A9rtelm%C3%BCket%2C%20sz%C3%ADv%C3%BCket%20%C3%A9s%20az%20akaratukat%20egyar%C3%A1nt%20%C3%A9rinti.%22%7D%2C%7B%22icon_type%22%3A%22text%22%2C%22select_icon%22%3A%22dfd_icons%22%2C%22ic_dfd_icons%22%3A%22dfd-socicon-film-strip-with-two-photograms%22%2C%22ic_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22ic_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22ic_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22ic_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22ic_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_text%22%3A%224%22%2C%22block_title%22%3A%22Besz%C3%A9lget%C3%A9s%20%E2%80%93%20N%C3%A9zek%22%2C%22block_content%22%3A%22A%20tan%C3%ADt%C3%B3%20seg%C3%ADt%20a%20gyermekeknek%2C%20hogy%20a%20besz%C3%A9lget%C3%A9s%20sor%C3%A1n%20megl%C3%A1ss%C3%A1k%20az%20%C3%B6sszef%C3%BCgg%C3%A9st%20a%20Biblia%20tan%C3%ADt%C3%A1sa%20%C3%A9s%20saj%C3%A1t%20%C3%A9lethelyzeteik%20k%C3%B6z%C3%B6tt.%22%7D%2C%7B%22icon_type%22%3A%22text%22%2C%22select_icon%22%3A%22dfd_icons%22%2C%22ic_dfd_icons%22%3A%22dfd-socicon-film-strip-with-two-photograms%22%2C%22ic_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22ic_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22ic_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22ic_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22ic_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_text%22%3A%225%22%2C%22block_title%22%3A%22V%C3%A1lasz%20%E2%80%93%20L%C3%A9pek%22%2C%22block_content%22%3A%22A%20tan%C3%ADt%C3%B3%20olyan%20tev%C3%A9kenys%C3%A9geket%20tervez%2C%20amelyek%20seg%C3%ADtenek%20a%20gyermekeknek%20a%20gyakorlatban%20alkalmazni%20a%20Bibli%C3%A1b%C3%B3l%20tanultakat.%20B%C3%A1tor%C3%ADtja%20a%20gyermekeket%2C%20hogy%20v%C3%A1laszoljanak%20Istennek%20az%20%C3%A9let%C3%BCkben.%22%7D%5D” icon_size=”27″ icon_bg_size=”100″ border_radius=”50″ main_style=”style-1″ title_font_options=”tag:div” subtitle_font_options=”tag:div” border_color=”#ffdd00″ hover_border_color=”#ffdd00″ hover_background_color=”#ffdd00″][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”20″ screen_normal_resolution=”1280″ screen_tablet_resolution=”1024″ screen_mobile_resolution=”800″ screen_wide_resolution=”1280″ screen_normal_spacer_size=”30″ screen_tablet_spacer_size=”20″ screen_mobile_spacer_size=”20″]
[dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”20″ screen_normal_resolution=”1280″ screen_tablet_resolution=”1024″ screen_mobile_resolution=”800″ screen_wide_resolution=”1280″ screen_normal_spacer_size=”20″ screen_tablet_spacer_size=”20″ screen_mobile_spacer_size=”20″][dfd_heading subtitle=”” delimiter_settings=”delimiter_style:solid|delimiter_width:80|delimiter_height:1″ title_font_options=”tag:h2″ subtitle_font_options=”tag:div”]Válassz tanfolyamot[/dfd_heading][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”30″ screen_normal_resolution=”1280″ screen_tablet_resolution=”1024″ screen_mobile_resolution=”800″ screen_wide_resolution=”1280″ screen_normal_spacer_size=”30″ screen_tablet_spacer_size=”30″ screen_mobile_spacer_size=”30″]
[dfd_button button_text=”Gyermektanítói tanfolyam” module_animation=”transition.slideRightBigIn” main_style=”style-4″ undefined=”” box_shadow=”box_shadow_enable:enable|shadow_horizontal:0|shadow_vertical:15|shadow_blur:50|shadow_spread:0|box_shadow_color:rgba(12%2C12%2C12%2C0.22)” hover_box_shadow=”box_shadow_enable:disable|shadow_horizontal:0|shadow_vertical:15|shadow_blur:50|shadow_spread:0|box_shadow_color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.35)” background=”#a53289″ hover_background=”#d01f59″ buttom_link_src=”url:%2Fgyermektanitoi-tanfolyam%2F|||” text_color=”#ffffff” tooltip_text=”Tovább” tutorials=””][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”10″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”30″ screen_tablet_spacer_size=”30″ screen_mobile_spacer_size=”30″]
[dfd_button button_text=”Tinédzsertanítói tanfolyam” module_animation=”transition.slideLeftBigIn” main_style=”style-4″ buttom_link_src=”url:%2Ftinedzsertanitoi-tanfolyam%2F|||” text_color=”#ffffff” background=”#e2001a” box_shadow=”box_shadow_enable:enable|shadow_horizontal:0|shadow_vertical:15|shadow_blur:50|shadow_spread:0|box_shadow_color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.35)” hover_box_shadow=”box_shadow_enable:disable|shadow_horizontal:0|shadow_vertical:15|shadow_blur:50|shadow_spread:0|box_shadow_color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.35)” hover_background=”#e80058″ tooltip_text=”Tovább” tutorials=””][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”10″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”30″ screen_tablet_spacer_size=”30″ screen_mobile_spacer_size=”30″]
[dfd_button button_text=”Digitális nemzedékek tanfolyam” module_animation=”transition.slideLeftBigIn” main_style=”style-4″ buttom_link_src=”url:%2Fdigitalis-nemzedekek-megszolithatosaga%2F|||” text_color=”#ffffff” background=”#b1c903″ box_shadow=”box_shadow_enable:enable|shadow_horizontal:0|shadow_vertical:15|shadow_blur:50|shadow_spread:0|box_shadow_color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.35)” hover_box_shadow=”box_shadow_enable:disable|shadow_horizontal:0|shadow_vertical:15|shadow_blur:50|shadow_spread:0|box_shadow_color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.35)” hover_background=”#76c902″ tooltip_text=”Tovább” tutorials=””][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”10″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”30″ screen_tablet_spacer_size=”30″ screen_mobile_spacer_size=”30″]
[dfd_button button_text=”Intenzív képzések” main_style=”style-2″ box_shadow=”box_shadow_enable:enable|shadow_horizontal:0|shadow_vertical:15|shadow_blur:50|shadow_spread:0|box_shadow_color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.35)” hover_box_shadow=”box_shadow_enable:disable|shadow_horizontal:0|shadow_vertical:15|shadow_blur:50|shadow_spread:0|box_shadow_color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.35)” text_color=”#ffffff” background=”#ffdd00″ hover_background=”#ffea63″ hover_text_color=”#ffffff” tooltip_text=”Tovább” buttom_link_src=”url:%2Fhitoktato-kepzesek-intenziv%2F|||” ic_color=”#ffdd00″ hover_ic_color=”#ffe875″ tutorials=””][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”10″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”30″ screen_tablet_spacer_size=”30″ screen_mobile_spacer_size=”30″]
[dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”80″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”45″ screen_tablet_spacer_size=”45″ screen_mobile_spacer_size=”40″]