Szemlélet

Szemléletünkről

Egész társadalmunkban és szűkebb környezetünkben is láthatjuk, hogy milyen életbevágóan nagy szükségük van a gyerekeknek és tiniknek arra, hogy megismerjék Isten szeretetét, és a vele való közösségben átformálódjon az életük. Ebben segíthetjük őket szülőként és hitoktatóként egyaránt.

Alapítványunk pedagógiai alapgondolata, hogy a keresztény nevelésnek és hitoktatásnak nem csak tudást kell közvetítenie, mivel a hitet magát nem lehet oktatni. Ezért a gyermekek értelme mellett az érzelmeiket és az akaratukat, vagyis a teljes személyiségüket kell tudnunk megszólítani, megérinteni.

A gyermekeknek nem csak megismerniük, hanem át is kell élniük a hitigazságokat ahhoz, hogy a hit bennük is kisarjadjon és növekedni tudjon, hogy életformáló erővé váljon. Ezt jelenti a megtapasztaláson alapuló keresztény hitoktatás.

Célunk az, hogy e szemléletmód és módszertan alapján tanító hitoktatókat képezzünk, általuk a gyerekek és fiatalok megismerjék Krisztust, s a vele való közösségben átformálódjon a jellemük, életük.

Módszertan

Módszertanunkról

Kapcsolatokon alapuló

A gyereknek és fiataloknak olyan felnőttekre van szükségük, akik szeretettel foglalkoznak velük, követhető mintát nyújtanak, hiteles, kipróbált értékrendet közvetítenek feléjük. Élő, közeli, személyes, folyamatos kapcsolatra van szükségük. E nélkül nem jön létre nevelés. Fontosnak tartjuk a közösségépítést is a keresztény hitoktatásban, hogy ne csak a tanáruk, hanem egymás részéről is elfogadást és tiszteletet tapasztaljanak.

Nevelés csak a hiteles személyiség erejével és megfelelő módszerek alkalmazásával, a tinédzser korosztályban pedig szinte kizárólag kapcsolat alapú megközelítéssel lehetséges.

Tapasztalaton alapuló
Meggyőződésünk, hogy a tanulás, különösen az érzelmi intelligencia területeit is magába foglaló tanulás csak belátásos, kognitív úton nem eredményes.
A tanultak, így a bibliai igazságok is sokkal mélyebben rögzülnek, ha élmények, minták, tapasztalatok alapozzák meg az elméleti tartalmakat.
A keresztény erkölcsiségen alapuló értékrendhez és életvitelhez szükséges készségek, mint például a kapcsolatteremtés és -építés, a stressz- és konfliktuskezelés, az érzelmek azonosítása és kifejezése, az indulatkezelés, az empátia, a konstruktív véleménykifejtés és a döntéskészség mind-mind olyan területek, melyek elsősorban érzelmi, tapasztalati úton fejleszthetők.
Kreatív

A keresztény hitoktatásban a kreatív ötletek és módszerek nagyban elősegítik, hogy életszerűen, izgalmasan, érdekesen, változatosan, s így a gyerekek, fiatalok számára befogadhatóbban közvetítsük a kívánt bibliai tartalmakat. Ilyenek például:

· érzelmi bevonódást elősegítő játékok,
· társas kapcsolatokat erősítő játékok,
· drámapedagógiai gyakorlatok,
· bábozás,
· a kreatív történetmesélés különböző technikái,
· szemléltetés, tárgyak használata,
· a témákhoz kapcsolódó kézműves tevékenységek.
Interaktív

A személyes kapcsolatok előtérbe helyezéséből következik az interaktivitás. Bátorítjuk a részvételt, a kérdésfeltevést, véleménykifejtést és az egymás véleményére való reagálást. Gyakran adunk olyan feladatokat, melyeket a gyerekeknek 4-5 fős kiscsoportokban kell feldolgozniuk, használva a klasszikus csoportmunka-technikák mellett a kooperatív tanulás eszköztárát is.

Fontosnak tartjuk a kreatív, helyzetfelismerő és problémamegoldó gondolkodás fejlesztését. Ennek érdekében jól megfogalmazott, ösztönző, nyitott kérdéseken keresztül inspirálunk a valódi gondolkodásra.

Kapcsolat – Közösség

A tanító olyan légkört teremt, amelyben a gyerekek szeretetet, elfogadást és barátságot tapasztalnak a tanáruktól és egymástól. A tanító Közösséget épít. Ő maga megközelíthető és a tanítási alkalmakon kívül is keresi a kapcsolatot tanítványaival.

Tapasztalat – Horog

A tanító olyan feladatokat ad, amelyek lehetővé teszik, hogy a gyerekek a bibliai üzenethez társítható érzéseket éljenek át.

Igazság – Sorok

A tanító első sorban a Bibliát használja a tanításhoz. Úgy tanítja az egyes részeket, hogy azok személyes üzenetet is közvetítsenek a gyermekek felé. Így a tanítás az értelmüket, szívüket és az akaratukat egyaránt érinti.

Beszélgetés – Nézek

A tanító segít a gyermekeknek, hogy a beszélgetés során meglássák az összefüggést a Biblia tanítása és saját élethelyzeteik között.

Válasz – Lépek

A tanító olyan tevékenységeket tervez, amelyek segítenek a gyermekeknek a gyakorlatban alkalmazni a Bibliából tanultakat. Bátorítja a gyermekeket, hogy válaszoljanak Istennek az életükben.

Gyerektanító akkreditált pedagógus képzés (hibrid)

30 órás, akkreditált pedagógus továbbképzés, elsősorban óvodásokkal és kisiskolásokkal foglalkozó gyülekezeti vagy iskolai tanítóknak, hitoktatóknak, de szülők is profitálhatnak belőle. Hibrid, nem csak pedagógusoknak.

Ismerd meg, hogyan látja Isten a gyerekeket, hogyan viszonyul hozzájuk, s ebből mi következik a szolgálatunkra nézve!

Gyerek- és Tinitanító, Ifivezető akkreditált képzések

Egyszerre is elvégezhete a két képzést, egy félév alatt, kedvezménnyel!

Ha gyerekeket és tiniket is tanítasz, akkor végezd el a két képzést egyszerre! Kezdő és gyakorlott gyülekezeti tanítóknak ajánljuk. A pedagógus végzettség nem előfeltétel!

Remináriumok

Online (Zoom) interaktív előadások

Zoom képzési alkalmak,
1-1 hasznos témáról tanítóknak,
vezetőknek és szülőknek.

Tinitanító, Ifivezető akkreditált pedagógus képzés

30 órás, akkreditált pedagógus továbbképzés, tinikkel foglalkozó gyülekezeti vagy iskolai tanítóknak, ifivezetőknek, hitoktatóknak, de szülök is profitálhatnak belőle. Hibrid, nem csak pedagógusoknak

A kistini (12-15) és a nagytini (16-19) korosztállyal foglalkozó keresztény tanítóknak, vezetőknek és szülőknek egyaránt ajánljuk. A résztvevők megismerhetik a korosztály sajátosságait, betekintést nyernek a posztmodern nemzedékek (Z generáció és azután) életszemléletébe. Egy félév, kb. 6 alkalom.

Tematikus képzési csomagok

Online és vagy jelenléti alkalmak

Intenzív képzés arra az esetre, ha nincs lehetőséged egy teljes tanfolyamon részt venni. Aktuális tematikák a tanítói szolgálat módszertani alapozásához, kisgyermekeseknek vagy éppen tinik felé szolgálóknak, közösségvezetőknek vagy szülőknek.

Szakmai napok

Kihelyezett jelneléti/online képzések megrendelésre.

Közösségek, gyülekezetek meghívására, egyedi igényekre szabott tematikájú, általában kihelyezett jelenéti és/vagy online képzések.

Bevásárlókosár0
Nincs termék a kosaradban!
Vásárlás folytatása
0