Szemléletünkről

Egész társadalmunkban és szűkebb környezetünkben is láthatjuk, hogy milyen életbevágóan nagy szükségük van a gyerekeknek és tiniknek arra, hogy megismerjék Isten szeretetét, és a vele való közösségben átformálódjon az életük. Ebben kell segítenünk őket szülőként és hitoktatóként egyaránt.

Alapítványunk pedagógiai alapgondolata, hogy a keresztény nevelésnek és hitoktatásnak nem csak tudást kell közvetítenie, mivel a hitet magát nem lehet oktatni. Ezért a gyermekek értelme mellett az érzelmeiket és az akaratukat, vagyis a teljes személyiségüket kell tudnunk megszólítani, megérinteni.

A gyermekeknek nem csak megismerniük, hanem át is kell élniük a hitigazságokat ahhoz, hogy a hit bennük is kisarjadjon és növekedni tudjon, hogy életformáló erővé váljon. Ezt jelenti a megtapasztaláson alapuló keresztény hitoktatás.

Célunk az, hogy e szemléletmód és módszertan alapján tanító hitoktatókat képezzünk, általuk a gyerekek és fiatalok megismerjék Krisztust, s a vele való közösségben átformálódjon a jellemük, életük.

Módszertanunkról

A gyereknek és fiataloknak olyan felnőttekre van szükségük, akik szeretettel foglalkoznak velük, követhető mintát nyújtanak, hiteles, kipróbált értékrendet közvetítenek feléjük. Élő, közeli, személyes, folyamatos kapcsolatra van szükségük. E nélkül nem jön létre nevelés. Fontosnak tartjuk a közösségépítést is a keresztény hitoktatásban, hogy ne csak a tanáruk, hanem egymás részéről is elfogadást és tiszteletet tapasztaljanak.

Nevelés csak a hiteles személyiség erejével és megfelelő módszerek alkalmazásával, a tinédzser korosztályban pedig szinte kizárólag kapcsolat alapú megközelítéssel lehetséges.

Meggyőződésünk, hogy a tanulás, különösen az érzelmi intelligencia területeit is magába foglaló tanulás csak belátásos, kognitív úton nem eredményes.
A tanultak, így a bibliai igazságok is sokkal mélyebben rögzülnek, ha élmények, minták, tapasztalatok alapozzák meg az elméleti tartalmakat.
A keresztény erkölcsiségen alapuló értékrendhez és életvitelhez szükséges készségek, mint például a kapcsolatteremtés és -építés, a stressz- és konfliktuskezelés, az érzelmek azonosítása és kifejezése, az indulatkezelés, az empátia, a konstruktív véleménykifejtés és a döntéskészség mind-mind olyan területek, melyek elsősorban érzelmi, tapasztalati úton fejleszthetők.

A keresztény hitoktatásban a kreatív ötletek és módszerek nagyban elősegítik, hogy életszerűen, izgalmasan, érdekesen, változatosan, s így a gyerekek, fiatalok számára befogadhatóbban közvetítsük a kívánt bibliai tartalmakat. Ilyenek például:

· érzelmi bevonódást elősegítő játékok,
· társas kapcsolatokat erősítő játékok,
· drámapedagógiai gyakorlatok,
· bábozás,
· a kreatív történetmesélés különböző technikái,
· szemléltetés, tárgyak használata,
· a témákhoz kapcsolódó kézműves tevékenységek.

A személyes kapcsolatok előtérbe helyezéséből következik az interaktivitás. Bátorítjuk a részvételt, a kérdésfeltevést, véleménykifejtést és az egymás véleményére való reagálást. Gyakran adunk olyan feladatokat, melyeket a gyerekeknek 4-5 fős kiscsoportokban kell feldolgozniuk, használva a klasszikus csoportmunka-technikák mellett a kooperatív tanulás eszköztárát is.

Fontosnak tartjuk a kreatív, helyzetfelismerő és problémamegoldó gondolkodás fejlesztését. Ennek érdekében jól megfogalmazott, ösztönző, nyitott kérdéseken keresztül inspirálunk a valódi gondolkodásra.
Gyerektanító akkreditált pedagógus képzés (hibrid)
Egy féléves továbbképzés, elsősorban óvodásokkal és kisiskolásokkal foglalkozó gyülekezeti vagy iskolai tanítóknak, hitoktatóknak, de szülők is profitálhatnak belőle. Hibrid, nem csak pedagógusoknak
Ismerd meg, hogyan látja Isten a gyerekeket, hogyan viszonyul hozzájuk, s ebből mi következik a szolgálatunkra nézve!
Tinitanító, Ifivezető akkreditált pedagógus képzés
Egy féléves továbbképzés, tinikkel foglalkozó gyülekezeti vagy iskolai tanítóknak, ifivezetőknek, hitoktatóknak, de szülők is profitálhatnak belőle. Hibrid, nem csak pedagógusoknak
A kistini (12-15) és a nagytini (16-19) korosztállyal foglalkozó keresztény tanítóknak, vezetőknek és szülőknek egyaránt ajánljuk. A résztvevők megismerhetik a korosztály sajátosságait, betekintést nyernek a posztmodern nemzedékek (Z generáció és azután) életszemléletébe. Egy félév, kb. 6 alkalom.
Gyerek- és Tinitanító, Ifivezető akkreditált képzések
Egyszerre is elvégezhete a két képzést, egy félév alatt, kedvezménnyel!
Ha gyerekeket és tiniket is tanítasz, akkor végezd el a két képzést egyszerre! Kezdő és gyakorlott gyülekezeti tanítóknak ajánljuk. A pedagógus végzettség nem előfeltétel!
Tematikus képzési csomagok
Online és vagy jelenléti alkalmak
Intenzív képzés arra az esetre, ha nincs lehetőséged egy teljes tanfolyamon részt venni. Aktuális tematikák a tanítói szolgálat módszertani alapozásához, kisgyermekeseknek vagy éppen tinik felé szolgálóknak, közösségvezetőknek vagy szülőknek.
Remináriumok
Online (Zoom) interaktív előadások
Zoom képzési alkalmak, 1-1 hasznos témáról tanítóknak, vezetőknek és szülőknek.
Szakmai napok
Kihelyezett jelneléti / online képzések megrendelésre.
Közsösségek, gyülekezetek meghívására, egyedi igényekre szabott tematikájú, általában kihelyezett jelenéti és / vagy online képzések.

Módszereink

Válassz tanfolyamot

Kattints és tekintsd át a teljes képzéskínálatot!

Válaszd a számodra és a közösséged számára leghasznosabb képzéseket!

Jelentkezz vagy kérd ajánlatunkat!

“…mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2 Korinthus 9, 7)

Kapcsolódj küldetésünkhöz!

Te is szeretnél egy olyan országban élni, ahol a keresztény gyülekezetekben egyre több élő hitű fiatal szolgál? Tegyünk együtt a keresztény gyermek- és tinédzsertanítói szolgálat fejlesztéséért, a gyermekek és tinik hitéért!