Mi a ReMa tevékenysége, mik a céljai?

Alapítványunk a gyerekek hitre jutását és lelki fejlődését szeretné elősegíteni. Célja, hogy a gyermekek és tinik élete megváltozzon, jellemük egyre inkább Krisztusivá formálódjon. Ebben a szolgálatban támogatja a gyülekezeteket és családokat. A ReMa Alapítvány szolgálatának alapgondolata, hogy a hitoktatásnak nem csak tudást kell közvetítenie, mivel a hit maga nem csak ismeretekből áll. Ezért a gyermekek értelme mellett az érzelmeiket és az akaratukat, vagyis a teljes személyiségüket kell tudnunk megszólítani, megérinteni. A gyermekeknek nem csak megismerniük kell, hanem át is kell élniük a hitigazságokat ahhoz, hogy a hit bennük is kisarjadjon és növekedni tudjon, hogy életformáló erővé váljon. Ezt jelenti a megtapasztaláson alapuló hitoktatás, melyet Magyarországon a gyermektanítók felé végzett szolgálatban a mi missziónk képvisel.

Tanfolyamot végzett hallgatóink közül sokan beszámolnak arról, hogy a “remás” szemléletmód és módszerek alkalmazása révén a gyerekek és tinik számára izgalmasabbá, érdekfeszítőbbé és életszerűbbé váltak a foglalkozásaik. Mivel az órák kevésbé iskolás jellegűek, hanem sok játékos, az érzelmi bevonódást elősegítő tevékenységből, kreatív tanításból, beszélgetésből, alkotásból épülnek fel, a gyerekek és tinik könnyebben fogadják be az üzenetet, s az mélyebben megmarad bennük. Hallgatóink számára szakmai sikerélményt jelent, hogy a “remás” szemléletmód és módszerek segítségével közel tudják hozni a bibliai igazságokat a gyerekek mindennapi életéhez. A gyerekek és tinik megérthetik és átélhetik, hogy személyesen is közük van a tanultakhoz, hogy szól hozzájuk az Ige.

Hogyan segíti a ReMa Alapítvány a gyülekezeteket?

Hitoktatóképzéssel

Rendszeresen indulnak tanfolyamok ovis és kisiskolás, valamint serdülő gyerekekkel foglalkozó hitoktatók részére. A tanfolyamokon a hitoktatók gyakorlati segítséget és sok- sok ötletet kapnak az órák megtervezéséhez. Ezen kívül a tanfolyam elméleti megalapozást nyújt a tapasztalati tanítás szemléletmódjához és módszertanához.

Konferenciák, szakmai napok szervezésével

A tanfolyamokon túl rendszeresen szervezünk konferenciákat, szakmai napokat. Ezeken a gyerekneveléssel, hitoktatással kapcsolatos kérdésekről esik szó, melyre a hitoktatók mellett szülőket is szeretettel várunk. Szakmai napokat eddig drámapedagógia, bábozás, digitális generáció, ill. problémás gyerekek nevelése témakörökben tartottunk Budapesten és Erdélyben.

Nevelési előadásokkal szülőknek, pedagógusoknak

A mai közoktatásban az erkölcs, a keresztyén értékrend, az érzelemvilág gazdagsága, a minden szempontból egészséges jellem formálása nem jelenik meg elég hangsúlyosan. Ezért ezeket az értékeket a család és az egyház lenne hivatott megerősíteni a felnövekvő generáció életében.

Fontos célunk, hogy ebben a feladatban hatékony segítséget nyújtsunk a szülőknek és nevelőknek.

Tananyagok (IRÁNYTŰ sorozat), segédanyagok (Magtár sorozat), tábori anyagok fejlesztésével

Ovisoknak, iskolásoknak és serdülőknek szóló tananyagokat fordítunk magyar nyelvre, ill. oktatóink maguk is fejlesztenek különböző tankönyveket és segédanyagokat. 2018-ban megjelentek az új, óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló tananyagsorozatunk első kötetei IRÁNYTŰ címmel.

Külön kiemelnénk a Magtár sorozat módszertani segédanyagait (Drámagyakorlatok a bibliatanításban, Bábtörténetek és mesék 1-2, Horogötletek a bibliatanításban, Bibliai feladattár), ill. a gyerektáborok megrendezéséhez összeállított programokat. Eddig hat tábori anyagunk jelent meg (Vízre magyar!, No és Noé?, Tetőtől Talpig Tábor, A bábkészítő műhelyében, Beépített szépség, Várva Várt Tábor). Ezek az anyagok hasznos segítséget nyújtanak nyári táborok, csendesnapok megszervezésében, a foglalkozások felépítésében.

Könyvterjesztéssel

Alapítványunk a hitoktatási anyagok kiadásán túl gyerekneveléssel, oktatással, párkapcsolati témákkal kapcsolatos egyéb könyvek, kiadványok terjesztésével is foglalkozik (Harmat, Parakletos).

 

Mindezeken túl felajánljuk egy szorosabb együttműködés lehetőségét is egy partneri program keretében.

A partneri program lényege, hogy a ReMa szakmai háttér biztosítását ajánlja fel a gyülekezet számára: évente egyszeri vagy kétszeri szakmai konzultációt (hospitálást), egyéni mentorálást, igény és megállapodás szerint helyi kurzus megtartását.

Ezt egészítik ki az alábbi kedvezmények:

  • A gyülekezetből minden jelentkező 20%-os kedvezménnyel vehet részt egy adott tanfolyamon.
  • Az általunk kiadott online kiadványokból 30% kedvezményt biztosítunk.

Hogyan lehet csatlakozni a partneri programhoz?

A partneri együttműködés keretében a gyülekezet vállalja, hogy a ReMa Alapítványt az elkövetkező 2 évben havonta min. 10.000,- / negyedévente min. 30.000,- forint összeggel támogatja. A rendszeres támogatás jogosítja fel a gyülekezetet a leírt kedvezmények igénybevételére az adott időszakban. A vállalt támogatási időszak 2 év, mely tetszőleges alkalommal megújítható. A csatlakozáshoz töltsd ki és küldd nekünk vissza a mellékelt jelentkezési lapot.

Amennyiben szeretnéd szolgálatunkat közelebbről is megismerni, személyes kapcsolatot építeni, szívesen elmegyünk a gyülekezetedbe egy rövid bemutatót tartani a ReMa munkájáról.

Bevásárlókosár0
Nincs termék a kosaradban!
Vásárlás folytatása
0