Akkreditált képzés,

Tapasztalati tanítás

Kiknek ajánlott a Gyerektanítói akkreditált pedagógus képzés?

Az egy féléves (3 jelenléti és 4 online alkalomból + 1 gyakorlótanításból álló) Gyerektanítói tanfolyam elvégzését elsősorban óvodásokkal és kisiskolásokkal foglalkozó gyülekezeti vagy iskolai tanítóknakhitoktatóknak ajánljuk, de szülők is profitálhatnak belőle. Kezdő tanítókat és már többéves gyakorlattal rendelkezőket is várunk, hiszen utóbbiak számára is nagyon hasznos, ha megismerik a tapasztalati tanítás szemléletmódját és módszertanát, s ez által új inspirációt és belső motivációt nyernek szolgálatukhoz.

A részvételnek nem előfeltétele a pedagógus végzettség!

Miről szól?

tanfolyam résztvevői megismerhetik, hogyan látja Isten a gyerekeket, hogyan viszonyul hozzájuk, s ebből mi következik a szolgálatunkra nézve. Gyakorlatok révén elsajátíthatják a tapasztalati alapú és életváltozást célzó óratervezés alapjait, kiegészítve a gyerekek életkori és (hit)fejlődésbeli sajátosságainak ismereteivel. Sok gyakorlati ötletet kapnak tevékenységek, játékok, programszervezés terén, valamint fejleszthetik a bábozás, mesélés, drámajáték és dicsőítés-énektanítás terén meglévő készségeiket.

Tapasztalatok alapján a résztvevők saját lelki élete is megújul a képzésen való részvétel és a testvéri közösség hatására; sokan számolnak be arról, hogy Isten személyesen szólt hozzájuk, megerősítette elhívásukat és keresztény identitásukat.

Mennyibe kerül?

A tanfolyam díja 70 000 Ft / fő.

(Az aktuális kedvezményekrl a webshopban, a termékoldalon adunk tájékoztatást.)

Budapesten, általában szeptemberben  indítunk Gyerektanítói tanfolyamot (legalább 10 fő jelentkezése esetén).
A Gyerekatíntói képzésre jelentkezni online lehet a webshopban.

A képzésekről a ReMa hírlevélre feliratkozó érdeklődőknek értesítést küldünk.

Képzésvezető: Agi Baker
Csapatunk: https://remaalapitvany.hu/csapatunk/

TEMATIKA

Egy félév, 3 jelenléti + 5 onlinbe alkalom + 1 gyakorlótanítás

1. A gyermekszolgálat alapteológiája

Bibliai és az életből vett példákkal támasztjuk alá, hogy miért elodázhatatlanul fontos a gyermekek elérése az evangéliummal:

  • hogyan tekint Isten a gyermekekre, fiatalokra;
  • milyen állapotban vannak ők;
  • mik lehetnek az életre szóló gyümölcsei annak, ha fiatalon elkezdik követni Jézust.

2. A megtapasztaláson alapuló tanítás – az ismerettől az átformált életig

Fedezzük fel saját szerepünket és küldetésünket a gyermekek krisztusi személyiségfejlődésében! Hogyan lehetünk a valódi életváltozás megtörténésének eszközei?

3. Érzelmi intelligencia – A teljes személyiség nevelése

Ismerjük fel és tapasztaljuk meg, hogy a teljes személyiségünknek fontos szerepe van: az értelmünkkel karöltve az érzelmeink, kötődéseink, döntéseink és cselekedeteink együtt vezetnek lelki formálódáshoz. A gyermekek tanítása-nevelése során mindezen területek együttes megszólítására van szükség.

4. Óratervezés – Kapcsolatépítés, Tapasztalati tevékenység (Horog), Bibliai tanítás(Sorok), Beszélgetés, feldolgozás (Nézek), Válaszlépés (Lépek)

A tanítás teljes folyamata során a bibliai rész központi üzenete az iránytűnk. Isten személyes üzenetét kívánjuk közvetíteni kreatívan, a gyerekek bevonásával, számukra releváns módon. Célunk, hogy a gyerekek elkezdjék megtenni, amit megértettek, és ezáltal formálódjon a személyiségük.

5. Bemutató tanítás

A hallgatók saját élményt szerezhetnek egy ReMás szemléletű gyermektanításról, majd reflektálhatnak a történtekre.

6. A játék szerepe a nevelésben

A játék pótolhatatlan személyiségformáló eszköz, a játékkedv pedig fejleszthető, fejlesztendő. Hogyan és mit játsszunk a gyerekekkel?

7. Aranymondás-tanítás

A Szentlélek a gyermek szívébe rejtett Igén keresztül meggyőz, megtisztít, tanít, vezet és győzelmet ad. A memorizálás nem cél, hanem egy eszköz, hogy a gyermekek szívében gyökeret verjenek az igék. Mi módon segíthetjük ezt elő?

8. Felkészülés a tanításra saját bibliatanulmányozáson keresztül

A szövegből kiinduló bibliatanulmányozás lépései: imádkozás, tanulmányozás (megértés, értelmezés, alkalmazás, válaszlépés), majd továbbadás: mi lehet Isten üzenete az adott igerész alapján a gyerekek/tinik felé?

9. A mese szerepe a nevelésben

A művészeti ágak, s ezen belül a mese indirekt formáló-nevelő erejének megismerése. Hogyan éljünk vele?

10. A mesélés művészete

A történetmesélés nem hat automatikusan. Számos megtanulható fortélya van, amelyet minden tanító elsajátíthat úgy, hogy a gyakorlat során a saját egyéni stílusát alakítja ki.

11. A bibliai tanítás eszközei

A gyerekek az öt érzékszerv használatával tanulnak. Magukba szívják, amit látnak, hallanak, érintenek, megszagolnak vagy megkóstolnak. Minél több érzékszervet vonjunk be a tanításba!

12. A gyermekek korosztályi jellemzői

Ismerjük fel, hogy a gyermekek lelki-szellemi fejlődése nem véletlenszerű, hanem megismerhető törvényszerűségekre épül. Ezeket a folyamatokat támogathatjuk, vagy tudatlanságból akadályozhatjuk.

13. Tanulási stílusok

Személyiségtől függően több típusú megismerési és észlelési mód létezik. Ehhez a tanításnak feltétlenül alkalmazkodnia kell. A legtöbb ember két modalitásban erős; a hatékony tanítás/tanulás az erősségekre épít.

14. Fegyelmezés

Célunk a gyerekek fegyelmezetlen magatartását okozó összefüggések feltárása, a tanári fegyelmezés életszolgálat jellegű szemléletmódjának bemutatása (bibliai alapelvek, megértés, megelőzés, szükségletek mentén), módszertani segítségnyújtás.

15. Evangelizáció I-II.

Ahhoz, hogy a gyermekeket megtérésre hívjuk és Krisztushoz vezessük, először meg kell ismertetni velük a megváltás üzenetét. Tudatosodjon azonban bennünk, hogy ez a munka nem csupán ismeretközlés, hanem tulajdonképpen egy érési folyamat kísérése, amelyben az egyes fázisok meglehetősen hosszú időtartamúak is lehetnek. Az evangélium alapigazságait először nekünk, tanítóknak kell teljes mértékben megérteni, tisztán átlátni, szívünkbe fogadni. Ez a gyermekszolgálat alapja.

16. Gyakorlótanítás

A hallgatók közös gyerekórákat tartanak, korosztályos csoportokban. Előre kihúzott órarészekből készülnek fel. A tanítás után hallgatók és trénerek közösen értékelik a tanításokat.

1. Kreativitás

Hogyan függ össze Isten kreativitása, alkotókészsége a mi alkotókészségünkkel?
Miben áll és hogyan fejleszthető a kreativitásunk?

2. Kreatív imára tanítás

Az imádság elsőrendű fontosságú keresztény életünkben. Hogyan vezessük be a gyerekeket az imádkozás gyakorlatába és annak szépségeibe?

3. Imaötletek

Gyerekekkel megvalósítható, játékos tevékenységekbe ágyazott imaformákat ismertetünk meg a hallgatókkal.

4. Gyerekprogram-szervezés

Bibliai tanításokat tartalmazó családi napok, gyereknapok, táborok szervezésének alapelvei, lebonyolításuk lépései, szükséges erőforrások.

5. Nehezen kezelhető gyermekek tanítása

Fejlesztőpedagógus segítségével szeretnénk mélyebb megértést nyújtani a nehezebben kezelhető-tanítható gyermekek fejlődése, lelkivilága terén.

6. Drámapedagógiai gyakorlatok

A beleélést, azonosulást, nézőpontváltást szolgáló tevékenység, amely a drámajáték eszközeivel segíti a tanulási, megértési folyamatot, előmozdítja a belső változást. Elméleti és gyakorlati alapok.

7. Hitfejlődés

A hitünk formája korosztályonként változik, fejlődik. Fowler hitfejlődés-elméletének gyakorlatias ismertetése.

8. Társas fejlődés

Személyiségfejlődésünknek lényeges eleme a társas fejlődésünk. Erik Erikson elmélete alapján ismertetjük gyakorlatias módon a társas fejlődés nyolc szakaszát.

9. Énektanítás

Az éneklés, dicsőítés lényeges csatornája az Istennel való kapcsolatunknak. Az egész személyiségünket érinti, s így mélyebben rögzülnek a bibliai igazságok. A gyerekek életében is fontos szerepe van.

10. Bábozás

A bábozás az egyik legkiválóbb lehetőség a gyerekek figyelmének, értelmének és szívének megragadására. Bibliai értékek, tanulságok közvetítésére is alkalmas, amennyiben azokat megfelelően átültetjük egy mese kereteibe. A bábozás elméletének és gyakorlatának megismertetése, bábtechnikák kipróbálásával.

11. Lelki növekedés

A gyerekek szellemi-lelki növekedésének kulcskérdése, hogy mi mindenre van szükségük ahhoz, hogy erősödjön a kapcsolatuk Istennel. Kilenc lelki „gyakorlat” megismertetése.

12. Elhívás

A tanfolyam végén bátorítást kívánunk nyújtani: fontos, hogy a hallgatók mint leendő tanárok tudatosan keressék, hogy mi számukra Isten szándéka. Legyenek mindenkor nyitottak Isten hívó szavára.

13. Írásbeli vizsga (utolsó tanfolyami alkalom)

A tanfolyam végén a hallgatók vizsga keretében merhetik fel megszerzett tudásukat.

Bevásárlókosár0
Nincs termék a kosaradban!
Vásárlás folytatása
0