Csapatunk

 

Kuratóriumi tagok


Baker Ági

Baker Ági vagyok, a ReMa egyik alapítója, mestertanára.
A ReMa az Úrtól kapott azon látás alapján indult el, hogy segítsük felkészíteni a gyülekezeti tanítókat a gyermekek közötti szolgálatra.
Képzési anyagaink felépítése, kidolgozása, képzések megtartása, új munkatársak kinevelése, tanári anyagok, segédanyagok írása – ez mind aktív része a ReMában (önkéntesen) végzett szolgálatomnak.
A legfontosabbnak azt tartom, hogy Isten Igéje legyen tanításunk fókuszában, minden gyermekhez elérjen az evangélium és formálja az életüket.
Közel áll hozzám, hogy a tanítás, nevelés során a művészet eszközein keresztül juttassuk tapasztalatokhoz, élményekhez a gyerekeket.
Férjem misszionárius, egy felnőtt lányunk van.

Bálint Emese

Tizenkét éve találkoztam először az EGM (ReMa) misszióval, és azóta csodálom Istenünk életeket átformáló munkáját, ahogy gyerekek, tanítók, vezetők, gyülekezetek változnak meg Krisztus ereje által ezen a szolgálaton keresztül. Kiváltság és mérhetetlen áldás ennek kicsit is része lenni. Isten különös módon szólított meg és hívott el a gyermekszolgálat végzésére, előbb a romániai misszióban szolgáltam, jelenleg pedig az Európában működő EGM-partnerszervezetekkel való kapcsolattartás a feladatom. Kolozsváron élek kis családommal, gyógypedagógiát, iskolapszichológiát tanultam, és igyekszem mindezt Isten országának építésére használni.

Fancsali Gábor

Schauermann Andrea

A ReMa alapítása óta részt veszek a szolgálatban; először kurátorként, majd tanárként, azitán 10 évig a misszió vezetőjeként és 2020 szeptember óta a kuratórium elnökeként próbálom előmozdítani az Istentől kapott küldetésünket: hogy felkészítsük a gyülekezeteket a gyerekek és tinik életformáló tanítására. Örömömet lelem a szervezői-vezetői feladatokban, a felnőttek képzésében, új tananyagok írásában és természetesen a gyerekekkel, tinikkel való foglalkozásban – mindezeket a metodista egyházon belül és három gyermekünk édesanyjaként is van lehetőségem gyakorolni.


Tanáraink


Baker Ági

Baker Ági vagyok, a ReMa egyik alapítója, mestertanára.
A ReMa az Úrtól kapott azon látás alapján indult el, hogy segítsük felkészíteni a gyülekezeti tanítókat a gyermekek közötti szolgálatra.
Képzési anyagaink felépítése, kidolgozása, képzések megtartása, új munkatársak kinevelése, tanári anyagok, segédanyagok írása – ez mind aktív része a ReMában (önkéntesen) végzett szolgálatomnak.
A legfontosabbnak azt tartom, hogy Isten Igéje legyen tanításunk fókuszában, minden gyermekhez elérjen az evangélium és formálja az életüket.
Közel áll hozzám, hogy a tanítás, nevelés során a művészet eszközein keresztül juttassuk tapasztalatokhoz, élményekhez a gyerekeket.
Férjem misszionárius, egy felnőtt lányunk van.

Ács Pálné

Isten gyermeke, férjem felesége, három fiatal édesanyja vagyok. A munkás hétköznapokban teológusként, hitoktatóként, gyermekszakápolóként próbálom megállni a helyem. A gyülekezetben nyári táboroztatással, tinik közötti szolgálattal foglalkozom. Minden a gyermekekhez és a fiatalokhoz köt. A felnőttoktatás is az életem része, nagy öröm számomra hogy a ReMában tanárként szolgálhatok. Szeretem az ismeretek átadásán túl lelkesíteni, bátorítani, ösztönözni a tanítókat. Nagyon hálás vagyok az Istentől kapott ajándékaimért, melyekkel vágyom szolgálni mások felé. Részben a tinik biztatására írtam meg a könyveimet, hogy segíthessek a személyes evangelizálásban illetve a bibliatanulmányozásban, mely szívügyem. Az eletben-tart.hu weboldal létrehozásában az vezérelt, hogy segítségére lehessek másoknak életben tartani a hitet egyszerű gyakorlatias írásaimmal, melyet áthat az alapítvány módszertana. A blogjaimban az ismereteken túl nagyon fontos számomra a témák gyakorlati alkalmazása, megélése, hogy az életformáló hatású lehessen. Szolgálataimat “Az Úrtól kapott erővel” végzem a ReMán innen és túl.

Bajkó Ágnes

Pedagógus, gyógypedagógus vagyok, három gyermek édesanyja. A ReMa szolgálatában 10 éve veszek részt – eleinte fordítóként és tolmácsként, majd tanárképző oktatóként; valamint 5 éven keresztül irodavezetőként is a ReMa munkatársa voltam. Jelenleg eltérő fejlődésmenetű, 0-12 éves gyermekek gyógypedagógiai fejlesztésével foglalkozom. A kurzusokon leggyakrabban a drámapedagógia témát tanítom. Vágyam, hogy az Istentől kapott talentumaimat hűségesen és bőségesen tudjam használni, kamatoztatni mind anyaként, mind gyógypedagógusi munkámban, mind pedig szolgálatomban.

Csóka Piroska

Óvodapedagógus és fejlesztő padagógus vagyok. Négy gyermek édesanyja. A gyülekezetünkben részt veszek a gyermektanítói szolgálatban, óvodásokat és kisiskolásokat tanítok. Ezen kívül játszóházak és táborok szervezésében és vezetésében vállalok szerepet. Igen közel áll hozzám a bábozás. A ReMa kiadványainak készítésében nagy örömmel tevékenykedem. Hálás vagyok Istennek, hogy a tőle kapott tálentumaimat az Ő szolgálatába állíthatom.


Kerekes Szabolcs

A Barnabás Csoport és a ReMa Alapítvány munkatársa vagyok. Az egyház megújulásában kiemelkedőnek tartom, hogy a tinédzsereket, kamaszokat lángoló hitre vezessük. Hiszem, hogy a mi felelősségünk az, hogy élő szeretetközösséggé formáljuk a ránk bízott kamaszokat. Olyan közösséggé, ahol sok egyházon kívüli fiatal is megtérhet. Ezt a korosztályt nem könnyű elviselni, hát még szeretni. Lázadnak, a maguk útját keresik. Veszélyben vannak a fogyasztói kultúra olcsó élvezeteinek forgatagában, ugyanakkor nyitottak az életre szóló döntések meghozatalára. Döntő fontosságú még ebben az életkorban elérni őket az evangéliummal, közvetíteni feléjük Isten szeretetét és kegyelmét. Tanfolyamokat tartunk országszerte ifivezetők számára erről a korosztályról. Emellett nyaranta táborokat, évközben ifjúsági találkozókat vezetek.

Oszkó Szilvia

Tanárként, ifivezetőként kamaszok vesznek körül. Mindig érdekeltek az alternatív pedagógiai módszerek, mert úgy éreztem, hogy a mai generáció érdeklődését felkelteni és megtartani igen nagy kihívás. A ReMa számomra egy olyan hely, ahol feltöltekeztem, ötlettáramat tovább bővíthettem kreatív módszerekkel, izgalmas és fantáziadús tevékenységekkel, hogy szinte naprakész legyek a tinik között. A ReMában az érzelmi bevonódás témakörét tanítom, ahol az ötletgazdag feladatokon, megtapasztaláson, átélésen van a hangsúly.

Peákné Balogh Erika

Amióta az eszemet tudom, mindig is vonzott a gyerekekkel való foglalkozás gondolata. Talán emiatt is választottam a pedagógus szakmát, és bár az élet úgy hozta, hogy jelenleg nem tanárként dolgozom, de az igazi hivatásom mindig is a tanítás volt és lesz a jövőben is. A gyülekezetünkben több mint 25 éve vezetek gyerekfoglalkozásokat, és ennek a szolgálatnak a kapcsán találkoztam a ReMá-val. Azt mondhatom, hogy alapjaiban újított meg az a látásmód, amit a ReMa tanít. Ráébresztett arra, hogy változtatnom kell a sokévi rutinjaimon, ha azt akarom, hogy a gyerekek és én is jobban élvezzük az együtt töltött időt, és a gyerekek életére nagyobb hatással legyen. Megtiszteltetés számomra, hogy néhány éve már én is ReMa-tanárként segíthetem a tanfolyamokon résztvevőket abban, hogy ők is megújulhassanak, ahogy ez velem is történt.


Sisa Andrea

dr. Széchey Rita

Amellett, hogy három lányt neveltünk föl a férjemmel, és jelenleg két unokánk mindennapi életében vagyunk jelen, harmincöt éve veszek részt aktívan – orvosi és írói munkám mellett – gyerekek és fiatalok felé való szolgálatban különböző módokon (vasárnapi korosztályos alkalmak, missziós tánccsoport, gyermektáborok szervezése és vezetése). Mélyen hiszek abban, hogy annak a szemléletnek, ahogy Jézus mindig is komolyan vette a gyerekeket, át kell hatnia a velük foglalkozó felnőttek gondolkodását is. A ReMa szolgálatában való részvétel során az a vágyam, hogy a személyes tapasztalataimmal is segítsem az új generációkért dolgozókat abban, hogy a tananyagban átgondoltakat átadhassák a rájuk bízottaknak úgy, hogy az ő életük is megváltozzon, sőt, ők maguk lehessenek majd hatással a környezetükre.

Kissné Osztafin Ildikó

Misszionárius, tanár és lelkigondozó vagyok. Emellett feleség és két fiatal édesanyja. Részt veszek a vasárnapi gyerektanításban, nyári táborokat szervezek, hétköznaponként alsó és felső tagozatosoknak hit- és erkölcstant tanítok, valamint a lányok vezetője vagyok a tini és ifi szolgálatunkban. Isten arra hívott el, hogy gyerekek és a fiatalok számára hirdessem az evangéliumot és Istenhez vezessem őket. Lehetőségeimhez mérten tapasztalataimmal és ötleteimmel támogatom a ReMa missziót a tábori anyagok kidolgozásában, a gyakorlati tanításokban és képzésekben.


Iroda


Somossy Eszter

 

sonkoly-tamasSonkoly Tamás vagyok, a Budai Baptista Gyülekezetben gyerektanító és gyerekszolgálat-koordinátor. A saját, 8 és 10 éves fiaimat és szoktam tanítani, ez extra lehetőség és extra kihívás! 🙂 A REMA képzését néhány éve végeztem el, és azóta is ez adja a gyülekezetünkben a gyerektanítói csapat alapelveit, az órák vázlatát. Amúgy jégkrém marketinggel foglalkozom, az is remek, de a gyerekek tanítása még izgalmasabb számomra! Nagyon szeretném Isten országát ilyen módon is építeni, ő ad mindig új erőt, ötletet, szeretetet.

A REMA misszió konzultációs remináriumain vagyok moderátor és szakértő tanácsadó.

 

Bevásárlókosár0
Nincs termék a kosaradban!
Vásárlás folytatása
0