Képzések
Hitoktatók és szülők számára
Tananyagok és segédeszközök
Keresztény hitoktatáshoz
Rendezvények, események
Konferenciák, előadások, szakmai napok
Az életformáló keresztény hitoktatásért

A partneri programról

A ReMa partneri program lényege, hogy Alapítványunk szakmai háttér biztosítását ajánlja fel a gyülekezet számára: évente egyszeri vagy kétszeri szakmai konzultációt (hospitálást), egyéni mentorálást, igény szerint helyi kurzus megtartását.

Ezt egészítik ki az alábbi kedvezmények:

 • A gyülekezetből minden jelentkező 20%-os kedvezménnyel vehet részt egy adott tanfolyamon.
 • Szakmai napok és konferenciák részvételi díjából 20% kedvezményt biztosítunk.
 • Az általunk kiadott kiadványokból 15% kedvezményt biztosítunk.
 • A teljes Magtár sorozat megvásárlása esetén 20% kedvezményt biztosítunk.

Hogyan lehet csatlakozni a partneri programhoz?

A partneri együttműködés keretében a gyülekezet vállalja, hogy a ReMa Alapítványt az elkövetkező 2 évben havonta min. 6.000,- / negyedévente min. 18.000,- forint összeggel támogatja. A rendszeres támogatás jogosítja fel a gyülekezetet a leírt kedvezmények igénybevételére az adott időszakban. A vállalt támogatási időszak 2 év, mely tetszőleges alkalommal megújítható.

Hé! Én vagyok az első sor a címben. Nyugodtan változtass meg engem

Érdekel a partneri program? Küldd el érdeklődésed és mi tájékoztatunk a jelentkezés módjáról és feltételeiről!

Rólunk mondták

ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage
Én egy alkotó, kreatív embernek tartom magamat. Gyerekkoromban is az ilyen tevékenységeket részesítettem előnyben. A tanfolyamon beleláttam a KÖZÖS JÁTÉK fontosságába, pedagógiai szerepébe. Inspiráló, a megszokásokból kirángató a tanításotok; arra ösztönöztetek, hogy lépjek ki a komfortzónámból, kísérletezzek magammal, a képességeimmel. A tanfolyam megerősített utamon, jó volt hasonló gondolkodású, indíttatású emberek közösségében tanulni. Köszönöm ezt az évet, a sok-sok jó impulzust, magamba ittam sokat; fejlődött a lelkem és a gondolkodásom. Jó látni, hogy bármely keresztény irányzatból elfogadjátok az EMBERT, nem élezitek ki a különbségeket, hanem a közösre figyeltek.
„Az utóbbi két-három évben sajnos nem jól működött a gyermekszolgálat a gyülekezetben, és már a szétesés szélére került. Sírva kértem Istent, hogy adjon kiutat ebből a helyzetből. Ezek után döntöttünk úgy, hogy elküldjük az egyik tanítónkat a képzésetekre. Már az első nap után is szárnyakat kapott, csodálatos volt hallgatni a beszámolóját. Azóta kezébe vette a gyermekszolgálat szervezését és vezetését, lelkesedése másokra is átragadt. Nagyon hálásak vagyunk Istennek értetek, a szolgálatért, amit végeztek!”
“Sok ötletet már másnap beépítettem a gyülekezeti gyermekórába. A látóköröm szélesedett a sok különböző tanító hatására.”
“A fegyelmezéssel kapcsolatban komoly kérdéseim voltak, és nagy kérdés volt nekem, hogy meddig mehetek el, hogyan kell egyáltalán fegyelmezni. Örülök, mert nagy segítséget találtam a ReMa tanfolyamán erre. Összességében úgy érzem, hogy a gyermekek jobb és árnyaltabb megértésére jutottam.”
“A kiadott jegyzet nagyon jó. Lefűztem, és nemcsak a vizsgára készüléskor néztem bele, mert annyi infó van benne a mindennapokhoz is. Rengeteg mindenben változott a szemléletmódon, bizonyos technikák használata, mikor, hogyan, miért. A nehezen kezelhető gyermekeknél a háttérinformációk figyelése. Olyan gyermek pedig minden csoportban van. Bevallom, gyakran lesek belőle. És hihetetlen, de segít a toleranciában, megértésben, kezelésben. A másik ilyen a fegyelmezés-jegyzet, mindennapos használatra!”
“Örültem, hogy minden alkalmon Isten áldása volt. Nagy szeretetben zajlottak az órák. Amellett, hogy a gyermekek lelki fejlődéséről, és ennek segítéséről hallottunk, azt gondolom a saját lelkünket sem hanyagoltuk el. Természetesen a gyakorlati megtapasztalás órái voltak a legerősebb hatással, az imaötletek, vagy drámapedagógia. A tékozló fiú története, disznós jelenetét azt hiszem semmi sem tudná felülmúlni. Az örömtől, hogy onnan is hazamehetek az Atyához, még most is elsírom magam, olyan volt, mint egy újabb megtérés. Jó érzés volt, hogy bátran, őszintén megnyílhatok a közösségben.”
“A gyülekezetemben a tanfolyam hatása nagyon pozitív, sok új ötletet, látást kaptak a gyerek- és tinivezetők. Én a gyülekezeten kívül alkalmazom a tanultakat, a szolgálati helyemen, ahol a leginkább a drámajátékoknak veszem a hasznát.”
„Lelkesítő és hasznos alkalmak voltak tele információval és gyakorlati ötlettel. Bármilyen mennyiségben járnék még. Gyülekezetünkre nagy hatással van, hogy kijelentettük, hogy csak nálatok végzett gyerektanítók foglalkozhatnak a gyerekekkel. Azt hiszem, a csúcs, amit tanultam, hogy milyen a hatékony tanítás-tanulás, mennyire fontos az élmény. Hihetetlen sok konkrét ötletet kaptam.”
“A tanfolyam sokat segített abban, hogy el tudjam fogadni a kamaszokat, és másképp gondoljak rájuk. Nem felnőtt, nem gyerek, hanem a kettő határán botladozó, félelmekkel és bizonytalansággal teli kis ember, akinek meg kell mutatni a benne rejlő értékeket is.”
“30 évvel ezelőtt végeztem a tanítóképző főiskolán, így minden gondolat újdonság. A legfontosabb számomra saját hitelességem, és a felkészülés kincsei, amiket összegyűjtök az órához, megmutatni a gyerekeknek, milyen izgalmas a világ.”
"A "Felsőtagozatos Bibliatanulmánysorozat" - Jézus példázatai - 12/3-t használtam. A könyv rendkívül gazdag készlettárat ad minden foglalkozáshoz. Ötletes, kreatív, biblikus, illik a kistinik világához. Mindig elegendő volt és használható. Annyira sokféle lehetőség van, hogy soha nem fért bele minden anyag egy foglalkozásba. A tinik szerették és lekötötte őket.”
„A leckék kidolgozottsága megkönnyítette az elmúlt években a munkánkat és nagy mértékben segített a felkészülésben. A leckék szemléltetőek, érthetőek, könnyen használhatóak. A munkafüzetet a gyermekek örömmel forgatták. Köszönjük az áldozatos munkát, időt, figyelmet, kreativitást, amit ebbe fektettek.”
„Én a Horogötletek című gyűjteményt használtam. Sokat segített a felkészülésben több korosztálynak szóló ötleteivel, egyszerű leírásaival. A kiadvány végén található "Tárgymutató" (melyik érzéshez, bibliai történethez lehet kapcsolni a játékokat) plusz segítséget ad a tanítóknak.”
„A mi gyülekezetünk (Rákoshegyi Baptista) már kb. 10 éve használja az óvodás és kisiskolás tankönyvet és munkafüzetet. Nagyon szeretjük, mert sok segítséget ad az órákhoz. Az óvodás munkalapot például illusztrációnak is használjuk a történet bemutatásához. A kicsik szeretnek színezni, ragasztani, és a feladatok során erre jó lehetőség van. Nagy előnye még a tanári könyvnek, hogy ismerteti az óvodáskori sajátosságokat, és megoldásokat ajánl egy-egy területen. Pl: fegyelmezés, motiváció felkeltése és fenntartása, órák levezetése. A tanítók ezeket a részeket nagy haszonnal forgatják.”
Ismerd meg alapítványunk filozófiáját

A ReMa értékei

Szolgálatunk értékei az evangéliumi keresztyénségben gyökereznek. A ReMa nagy becsben tartja a Szentírást, melyben Isten kinyilatkoztatta magát az emberek felé, valamint Jézus Krisztus evangéliumának igazságát és hatalmát, mely változást hoz az emberi életbe. A ReMa szolgálatát hat főbb bibliai érték hatja át, mely befolyásolja a szolgálat minden aspektusát. Missziónk különlegesen fontosnak tartja a gyermekeket, a gyülekezetet, a kapcsolatokon alapuló szolgálatot, az igazság tanítását, a szellemi vezetést és a minőséget.

Ha tanulmányozzuk az Újszövetséget és kulturális hátterét, akkor láthatjuk, hogy Jézus szolgálatának egyik legfőbb jellemzője az volt, hogy fontosnak tartotta a gyermekeket. Az Újszövetségben több rész is betekintést enged abba, hogy Jézus számára milyen döntő volt a feléjük való szolgálat.

Lukács 18,15-17 – Jézus megfeddi a tanítványokat, mert megakadályozták a gyermekeket, hogy Hozzá jöjjenek.

Máté 18,1-9 – Jézus azonosul a gyermekekkel a következő erőteljes metafora használatakor: „aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be.” Arra is figyelmeztet, hogy ne vezessük félre a őket.

Máté 21,15-től – Jézus elfogadja a gyermekek dicséretét, és idézi a Zsoltárok 8,3-at: „Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet.”

Habár a fenti lista nem teljes, mégis rávilágít arra, hogy az Úr szolgálatában fontos helyet kaptak a gyermekek. Urunkhoz hasonlóan mi is szeretjük a gyermekeket, ezért szolgálatunkban központi helyet szánunk nekik.

A Máté 28,18-20 központi fontosságú annak megértésében, mi a szerepünk az evangélium hirdetésében. Ebben a vízválasztó igerészben Krisztus parancsot ad a „hitközösségnek”, hogy menjenek és tegyék tanítványaivá az embereket, kereszteljék meg őket, és tanítsák meg nekik, hogy tartsák meg Krisztus minden parancsát. Hisszük, hogy a keresztségre tett konkrét utalás a 19. versben, valamint Pál tanítása a keresztségről és az Újszövetségben található egyéb tanítások az Egyházról mind-mind arra utalnak, hogy a Misszióparancs elsősorban a helyi gyülekezetnek szóló megbízás.

Máté 28,19.20 – Jézus megbízza a tanítványokat, hogy vigyék el az evangéliumot a népeknek, tegyék őket a tanítványaivá, kereszteljék meg őket, és tanítsák meg nekik mindazt, amit Ő parancsolt.

Efezus 3,8-10 – Pál azt írja, hogy az Egyházon keresztül Isten bölcsessége lesz láthatóvá.

2Korinthus 6,:16 – Pál ószövetségi képekkel mondja el azt, hogy Isten jelen van az Egyházban, és munkálkodik rajta keresztül.

Hisszük, hogy a keresztyénség természetéből fakadóan a kapcsolatokra épül. A kapcsolatok alkotják azt a szőttest, melybe a szolgálatunkat szőjük. Saját keresztyén hitünk is az Úr Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatunkon alapszik. Krisztusnak és első követőinek szolgálatában is egyértelműen megnyilvánul az, hogy nagy hangsúlyt fektettek a kapcsolat jellegű szolgálatra. Jézus a testté lett Isten (Kolossé 1,15), aki valósággá teszi számunkra Istent. Az evangéliumokban megnyilvánult szolgálata kézzelfogható volt mindenki számára, mert úgy döntött, hogy megismerteti Önmagát az emberiséggel. Ugyanígy, a „Testet” is a kapcsolatokkal jellemezhetjük. Krisztus Testében vannak kapcsolatban egymással azok, akik Krisztuséi (1Kor 12,12-től). A korai egyház szolgálatában is fontosak voltak a kapcsolatok.

A kapcsolat jellegű szolgálat jellemzői:
 • csoportos szolgálat (János 13,34,35)
 • példaadás (Filippi 3,17)
 • gondoskodás (János 17,6-19)
 • gyermekekkel való azonosulás (Máté 18,1-5)
 • feltétel nélküli szeretet (János 4,9.27)
 • gyermekekkel való időtöltés (5Mózes 6)

Mai világunkat rengeteg különböző tanítás és filozófia hatja át, melyek mind maguknak szeretnék megnyerni a fiatalok szívét és elméjét. A valódi és teljes igazság egyedül Jézus Krisztuson keresztül ismerhető meg. Nagy a különbség a hamis, elvárásokat támasztó tanítások és a Jézus Krisztuson keresztül megtalálható személyes kapcsolat között. A mai gyermekek rengeteg választás elé kényszerülnek, a rájuk befolyással lévő felnőttek pedig azt keresik, hogyan terelhetnék őket a helyes irányba. Hisszük, hogy a helyes iránymutatás egyedül Krisztusban található meg. Ezért szeretnénk teljes mértékben Isten segítségére hagyatkozni, melyet a gyermekeknek és a feléjük szolgálóknak nyújt. Hitünk szerint a gyermekeknek szükséges megérteniük, hogy a Bibliában megtalálhatjuk a következőket:

 • az igazságot Istenről
 • az igazságot magunkról
 • az élethez szükséges igaz bölcsességet.

Az igazság tanítása közben szeretnénk azt megértetni a fiatalokkal, hogy a Biblia az élet kézikönyve, mely kihatással van mindennapi életünkre. Nem csak egyszerűen történetek gyűjteménye, hanem maga az örökkévaló igazság, mely átformálja gondolatainkat, cselekedeteinket, valamint segít élni és értelmezni életünket.

Hisszük, hogy minden gyülekezet legfontosabb forrását a gyülekezet tagjai alkotják. Ezen túl hisszük, hogy forrásainkat olyan vezetők képzésére kell fordítanunk, akik a gyerekeket és családtagjaikat szolgálják. Minden vezetőképző szolgálat arra a vágyra alapul, hogy a vezetők szellemi életében fejlődést tapasztalhassunk. A szellemi vezető olyan személy, aki Istentől azt a feladatot kapta, hogy Isten népének egy bizonyos csoportját a felé a cél felé vezesse, melyet Isten tűzött ki a számukra. A szellemi vezetésnek sok-sok jellemzője van, a legnyilvánvalóbb mégis az, hogy a szellemi vezetés istenfélő jellemből fakad (1Tim 4, Tit 1:1-9, Zsid 13:7). Szolgálatunkban elkötelezzük magunkat a következő vezetői értékek felé.

Az eredményes vezetők:
 • az istenfélő életet tartják az eredményes szolgálat alapjának
 • megértik, hogy a szolgálatra való elhívás egyben imádságra való elhívás is
 • fontos erőforrásuknak tekintik mások szellemi vezetését
 • örök tanulóknak tartják magukat
 • következetesen engedelmeskednek az Igének
 • dinamikus szolgálati filozófiájuk a Biblián, az egyén ajándékain és a szolgálati környezeten alapul
 • keresik a fiatal, új vezetőket és felkészítik őket
 • annak egyre erősödő tudatában élnek, hogy Isten elhívása van az életükön
 • életüket a látásuk határozza meg.

Hisszük, hogy missziónk feladata, hogy kiválóságot mutasson az Isten által rábízott javakkal való sáfárság terén. Minden tettünkben elkötelezzük magunkat a kiválóság mellett, hogy visszatükrözzük Jézus Krisztust szolgálatunkban.

A kiválóság felé való elkötelezettség hatással van szolgálatunk minden területére. Ezek az értékek különösen fontosak számunkra a következő területeken:

 • programjainkban
 • kiadványainkban
 • a misszió pénzbeli és más fajta javainak kezelésében
 • a ReMa szolgálói között lévő kapcsolatban,
 • támogatóinkkal való kapcsolatunk terén.

Összefoglalásul tehát, ez a hat érték – gyermekek, gyülekezet, kapcsolat jellegű szolgálat, az igazság tanítása, szellemi vezetés és kiváló sáfárság -, irányítja a Reménység Magjai Gyermekszolgálatot. Ezek az értékek biztosítják azt a hátteret és figyelmet, mely szükséges ahhoz, hogy az Úr nevében be tudjuk tölteni elhívásunkat. Őszinte vágyunk, hogy mindaz, amit szolgálatunkban teszünk, megegyezzen ezekkel az értékekkel, és hogy így dicsőséget szerezzünk Istennek, aki arra hívott el, hogy Őt kövessük.

Tudj meg többet tevékenységünkről

Képzéseinkről
Tananyagok és kiadványok
Oktatási segédeszközök