Kuratóriumi tagok

Kuratóriumi tagok

Team member
Baker Ágnes
Baker Ági vagyok, a ReMa egyik alapítója, mestertanára.
A ReMa az Úrtól kapott azon látás alapján indult el, hogy segítsük felkészíteni a gyülekezeti tanítókat a gyermekek közötti szolgálatra.
Képzési anyagaink felépítése, kidolgozása, képzések megtartása, új munkatársak kinevelése, tanári anyagok, segédanyagok írása - ez mind aktív része a ReMában (önkéntesen) végzett szolgálatomnak.
A legfontosabbnak azt tartom, hogy Isten Igéje legyen tanításunk fókuszában, minden gyermekhez elérjen az evangélium és formálja az életüket.
Közel áll hozzám, hogy a tanítás, nevelés során a művészet eszközein keresztül juttassuk tapasztalatokhoz, élményekhez a gyerekeket.
Férjem misszionárius, egy felnőtt lányunk van.
Team member
Bálint Emese
Tizenkét éve találkoztam először az EGM (ReMa) misszióval, és azóta csodálom Istenünk életeket átformáló munkáját, ahogy gyerekek, tanítók, vezetők, gyülekezetek változnak meg Krisztus ereje által ezen a szolgálaton keresztül. Kiváltság és mérhetetlen áldás ennek kicsit is része lenni. Isten különös módon szólított meg és hívott el a gyermekszolgálat végzésére, előbb a romániai misszióban szolgáltam, jelenleg pedig az Európában működő EGM-partnerszervezetekkel való kapcsolattartás a feladatom. Kolozsváron élek kis családommal, gyógypedagógiát, iskolapszichológiát tanultam, és igyekszem mindezt Isten országának építésére használni.
Team member
Fancsali Gábor
Team member
Schauermann Andrea
A ReMa alapítása óta részt veszek a szolgálatban; először kurátorként, majd tanárként, jelenleg pedig a misszió vezetőjeként próbálom előmozdítani az Istentől kapott küldetésünket: hogy felkészítsük a gyülekezeteket a gyerekek és tinik életformáló tanítására. Örömömet lelem a szervezői-vezetői feladatokban, a felnőttek képzésében, új tananyagok írásában és természetesen a gyerekekkel, tinikkel való foglalkozásban – mindezeket a metodista egyházon belül és három gyermekünk édesanyjaként is van lehetőségem gyakorolni.

Tanáraink

Tanáraink

Team member
Baker Ágnes
Baker Ági vagyok, a ReMa egyik alapítója, mestertanára. A ReMa az Úrtól kapott azon látás alapján indult el, hogy segítsük felkészíteni a gyülekezeti tanítókat a gyermekek közötti szolgálatra. Képzési anyagaink felépítése, kidolgozása, képzések megtartása, új munkatársak kinevelése, tanári anyagok, segédanyagok írása - ez mind aktív része a ReMában (önkéntesen) végzett szolgálatomnak.
A legfontosabbnak azt tartom, hogy Isten Igéje legyen tanításunk fókuszában, minden gyermekhez elérjen az evangélium és formálja az életüket. Közel áll hozzám, hogy a tanítás, nevelés során a művészet eszközein keresztül juttassuk tapasztalatokhoz, élményekhez a gyerekeket. Férjem misszionárius, egy felnőtt lányunk van.
Team member
Ács Pálné Tünde
Isten gyermeke, férjem felesége, három fiatal édesanyja vagyok.
A munkás hétköznapokban teológusként, hitoktatóként, gyermekszakápolóként próbálom megállni a helyem. A gyülekezetben nyári táboroztatással, tinik közötti szolgálattal foglalkozom. A ReMában tanárként szolgálok, melyet nagyon szeretek. Szeretem az ismeretek átadásán túl lelkesíteni, bátorítani, ösztönözni a tanítókat. Nagyon hálás vagyok az Istentől kapott ajándékaimért, melyekkel vágyom szolgálni mások felé. Ezt teszem a ReMán keresztül is. "Az Úrtól kapott erővel" 1 Péter 4,11
Team member
Bajkó Ágnes
Pedagógus, gyógypedagógus vagyok, három gyermek édesanyja. A ReMa szolgálatában 10 éve veszek részt – eleinte fordítóként és tolmácsként, majd tanárképző oktatóként; valamint 5 éven keresztül irodavezetőként is a ReMa munkatársa voltam. Jelenleg eltérő fejlődésmenetű, 0-12 éves gyermekek gyógypedagógiai fejlesztésével foglalkozom. A kurzusokon leggyakrabban a drámapedagógia témát tanítom. Vágyam, hogy az Istentől kapott talentumaimat hűségesen és bőségesen tudjam használni, kamatoztatni mind anyaként, mind gyógypedagógusi munkámban, mind pedig szolgálatomban.
Team member
Csóka Piroska
Óvodapedagógus és fejlesztő padagógus vagyok. Négy gyermek édesanyja. A gyülekezetünkben részt veszek a gyermektanítói szolgálatban, óvodásokat és kisiskolásokat tanítok. Ezen kívül játszóházak és táborok szervezésében és vezetésében vállalok szerepet. Igen közel áll hozzám a bábozás. A ReMa kiadványainak készítésében nagy örömmel tevékenykedem. Hálás vagyok Istennek, hogy a tőle kapott tálentumaimat az Ő szolgálatába állíthatom.
Team member
Harsányiné V. Ildikó
Évekkel ezelőtt örömmel fogadtam a meghívást, hogy csatlakozzak a ReMa csapatához, mert remek embereknek és tanároknak ismertem meg őket. A fegyelmezés témája, amit nekem szántak, igen hálás: nincs ember, akit ne érintene! E témában a tapasztalataimat a "sokfiús" anyaságomból, valamint több évtizedes gyerektanítói szolgálatomból merítem. Ezen kívül elköteleződtem a lelkigondozás felé is, jelenleg hallgató vagyok a Semmelweis Egyetem mentálhigiénés szakán.
Team member
Kerekes Szabolcs
A Barnabás Csoport és a ReMa Alapítvány munkatársa vagyok. Az egyház megújulásában kiemelkedőnek tartom, hogy a tinédzsereket, kamaszokat lángoló hitre vezessük. Hiszem, hogy a mi felelősségünk az, hogy élő szeretetközösséggé formáljuk a ránk bízott kamaszokat. Olyan közösséggé, ahol sok egyházon kívüli fiatal is megtérhet. Ezt a korosztályt nem könnyű elviselni, hát még szeretni. Lázadnak, a maguk útját keresik. Veszélyben vannak a fogyasztói kultúra olcsó élvezeteinek forgatagában, ugyanakkor nyitottak az életre szóló döntések meghozatalára. Döntő fontosságú még ebben az életkorban elérni őket az evangéliummal, közvetíteni feléjük Isten szeretetét és kegyelmét.

Tanfolyamokat tartunk országszerte ifivezetők számára erről a korosztályról. Emellett nyaranta táborokat, évközben ifjúsági találkozókat vezetek.

Team member
Oszkó Szilvia
Tanárként, ifivezetőként kamaszok vesznek körül. Mindig érdekeltek az alternatív pedagógiai módszerek, mert úgy éreztem, hogy a mai generáció érdeklődését felkelteni és megtartani igen nagy kihívás. A ReMa számomra egy olyan hely, ahol feltöltekeztem, ötlettáramat tovább bővíthettem kreatív módszerekkel, izgalmas és fantáziadús tevékenységekkel, hogy szinte naprakész legyek a tinik között.
A ReMában az érzelmi bevonódás témakörét tanítom, ahol az ötletgazdag feladatokon, megtapasztaláson, átélésen van a hangsúly.
Team member
Peákné Balog Erika
Amióta az eszemet tudom, mindig is vonzott a gyerekekkel való foglalkozás gondolata. Talán emiatt is választottam a pedagógus szakmát, és bár az élet úgy hozta, hogy jelenleg nem tanárként dolgozom, de az igazi hivatásom mindig is a tanítás volt és lesz a jövőben is. A gyülekezetünkben több mint 25 éve vezetek gyerekfoglalkozásokat, és ennek a szolgálatnak a kapcsán találkoztam a ReMá-val. Azt mondhatom, hogy alapjaiban újított meg az a látásmód, amit a ReMa tanít. Ráébresztett arra, hogy változtatnom kell a sokévi rutinjaimon, ha azt akarom, hogy a gyerekek és én is jobban élvezzük az együtt töltött időt, és a gyerekek életére nagyobb hatással legyen. Megtiszteltetés számomra, hogy néhány éve már én is ReMa-tanárként segíthetem a tanfolyamokon résztvevőket abban, hogy ők is megújulhassanak, ahogy ez velem is történt.
Team member
Sisa Andrea
Team member
Komáromi Tamásné Claudia
Kilenc évvel ezelőtt kerültem kapcsolatba a Rema-val, mint lelkes és pedagógiai ismeretekre éhes “diák”. Nagyon nagy segítséget jelentett számomra akkor a gyülekezeti gyermekmunkában az itt megismert módszertan, amit azóta már a gyülekezet több tanítója is megismert és alkalmaz. A Rema-n keresztül az évek során Isten a hitemet is formálta. Sokéves álom vált valóra, amikor a csapat tagja lettem. Megtiszteltetés számomra, hogy részese lehetek ennek a munkának. Hiszem, hogy Isten adja az alkalmasságot ebben a szolgálatban is. “Civilként” a mezőgazdasági szektor állami oldalán dolgozom, jelenleg negyedik gyermekünkkel vagyok egy ideig ettől távol.
Team member
dr. Széchey Rita
Amellett, hogy három lányt neveltünk föl a férjemmel, és jelenleg két unokánk mindennapi életében vagyunk jelen, harmincöt éve veszek részt aktívan – orvosi és írói munkám mellett - gyerekek és fiatalok felé való szolgálatban különböző módokon (vasárnapi korosztályos alkalmak, missziós tánccsoport, gyermektáborok szervezése és vezetése). Mélyen hiszek abban, hogy annak a szemléletnek, ahogy Jézus mindig is komolyan vette a gyerekeket, át kell hatnia a velük foglalkozó felnőttek gondolkodását is. A ReMa szolgálatában való részvétel során az a vágyam, hogy a személyes tapasztalataimmal is segítsem az új generációkért dolgozókat abban, hogy a tananyagban átgondoltakat átadhassák a rájuk bízottaknak úgy, hogy az ő életük is megváltozzon, sőt, ők maguk lehessenek majd hatással a környezetükre.
Team member
Kissné Osztafin Ildikó
Misszionárius, tanár és lelkigondozó vagyok. Emellett feleség és két fiatal édesanyja. Részt veszek a vasárnapi gyerektanításban, nyári táborokat szervezek, hétköznaponként alsó és felső tagozatosoknak hit- és erkölcstant tanítok, valamint a lányok vezetője vagyok a tini és ifi szolgálatunkban. Isten arra hívott el, hogy gyerekek és a fiatalok számára hirdessem az evangéliumot és Istenhez vezessem őket. Lehetőségeimhez mérten tapasztalataimmal és ötleteimmel támogatom a ReMa missziót a tábori anyagok kidolgozásában, a gyakorlati tanításokban és képzésekben.

Iroda

Iroda

Team member
Schauermann Andrea
Misszióvezető
Team member
Somossy Eszter
Irodavezető

Rólunk mondták

IstvánImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage
Én egy alkotó, kreatív embernek tartom magamat. Gyerekkoromban is az ilyen tevékenységeket részesítettem előnyben. A tanfolyamon beleláttam a KÖZÖS JÁTÉK fontosságába, pedagógiai szerepébe. Inspiráló, a megszokásokból kirángató a tanításotok; arra ösztönöztetek, hogy lépjek ki a komfortzónámból, kísérletezzek magammal, a képességeimmel. A tanfolyam megerősített utamon, jó volt hasonló gondolkodású, indíttatású emberek közösségében tanulni. Köszönöm ezt az évet, a sok-sok jó impulzust, magamba ittam sokat; fejlődött a lelkem és a gondolkodásom. Jó látni, hogy bármely keresztény irányzatból elfogadjátok az EMBERT, nem élezitek ki a különbségeket, hanem a közösre figyeltek.
István
Hitoktató
„Az utóbbi két-három évben sajnos nem jól működött a gyermekszolgálat a gyülekezetben, és már a szétesés szélére került. Sírva kértem Istent, hogy adjon kiutat ebből a helyzetből. Ezek után döntöttünk úgy, hogy elküldjük az egyik tanítónkat a képzésetekre. Már az első nap után is szárnyakat kapott, csodálatos volt hallgatni a beszámolóját. Azóta kezébe vette a gyermekszolgálat szervezését és vezetését, lelkesedése másokra is átragadt. Nagyon hálásak vagyunk Istennek értetek, a szolgálatért, amit végeztek!”
“Minden egyes alkalom közelebb vitt Istenhez, és mindig megértettem valami újat az én életemre és elhívásomra nézve, így rengeteget fejlődött a lelki életem.”
“Sok ötletet már másnap beépítettem a gyülekezeti gyermekórába. A látóköröm szélesedett a sok különböző tanító hatására.”
“A fegyelmezéssel kapcsolatban komoly kérdéseim voltak, és nagy kérdés volt nekem, hogy meddig mehetek el, hogyan kell egyáltalán fegyelmezni. Örülök, mert nagy segítséget találtam a ReMa tanfolyamán erre. Összességében úgy érzem, hogy a gyermekek jobb és árnyaltabb megértésére jutottam.”
“A kiadott jegyzet nagyon jó. Lefűztem, és nemcsak a vizsgára készüléskor néztem bele, mert annyi infó van benne a mindennapokhoz is. Rengeteg mindenben változott a szemléletmódon, bizonyos technikák használata, mikor, hogyan, miért. A nehezen kezelhető gyermekeknél a háttérinformációk figyelése. Olyan gyermek pedig minden csoportban van. Bevallom, gyakran lesek belőle. És hihetetlen, de segít a toleranciában, megértésben, kezelésben. A másik ilyen a fegyelmezés-jegyzet, mindennapos használatra!”
“Örültem, hogy minden alkalmon Isten áldása volt. Nagy szeretetben zajlottak az órák. Amellett, hogy a gyermekek lelki fejlődéséről, és ennek segítéséről hallottunk, azt gondolom a saját lelkünket sem hanyagoltuk el. Természetesen a gyakorlati megtapasztalás órái voltak a legerősebb hatással, az imaötletek, vagy drámapedagógia. A tékozló fiú története, disznós jelenetét azt hiszem semmi sem tudná felülmúlni. Az örömtől, hogy onnan is hazamehetek az Atyához, még most is elsírom magam, olyan volt, mint egy újabb megtérés. Jó érzés volt, hogy bátran, őszintén megnyílhatok a közösségben.”
“A gyülekezetemben a tanfolyam hatása nagyon pozitív, sok új ötletet, látást kaptak a gyerek- és tinivezetők. Én a gyülekezeten kívül alkalmazom a tanultakat, a szolgálati helyemen, ahol a leginkább a drámajátékoknak veszem a hasznát.”
„Lelkesítő és hasznos alkalmak voltak tele információval és gyakorlati ötlettel. Bármilyen mennyiségben járnék még. Gyülekezetünkre nagy hatással van, hogy kijelentettük, hogy csak nálatok végzett gyerektanítók foglalkozhatnak a gyerekekkel. Azt hiszem, a csúcs, amit tanultam, hogy milyen a hatékony tanítás-tanulás, mennyire fontos az élmény. Hihetetlen sok konkrét ötletet kaptam.”
“A tanfolyam sokat segített abban, hogy el tudjam fogadni a kamaszokat, és másképp gondoljak rájuk. Nem felnőtt, nem gyerek, hanem a kettő határán botladozó, félelmekkel és bizonytalansággal teli kis ember, akinek meg kell mutatni a benne rejlő értékeket is.”
“30 évvel ezelőtt végeztem a tanítóképző főiskolán, így minden gondolat újdonság. A legfontosabb számomra saját hitelességem, és a felkészülés kincsei, amiket összegyűjtök az órához, megmutatni a gyerekeknek, milyen izgalmas a világ.”
"A "Felsőtagozatos Bibliatanulmánysorozat" - Jézus példázatai - 12/3-t használtam. A könyv rendkívül gazdag készlettárat ad minden foglalkozáshoz. Ötletes, kreatív, biblikus, illik a kistinik világához. Mindig elegendő volt és használható. Annyira sokféle lehetőség van, hogy soha nem fért bele minden anyag egy foglalkozásba. A tinik szerették és lekötötte őket.”
„A leckék kidolgozottsága megkönnyítette az elmúlt években a munkánkat és nagy mértékben segített a felkészülésben. A leckék szemléltetőek, érthetőek, könnyen használhatóak. A munkafüzetet a gyermekek örömmel forgatták. Köszönjük az áldozatos munkát, időt, figyelmet, kreativitást, amit ebbe fektettek.”
„Én a Horogötletek című gyűjteményt használtam. Sokat segített a felkészülésben több korosztálynak szóló ötleteivel, egyszerű leírásaival. A kiadvány végén található "Tárgymutató" (melyik érzéshez, bibliai történethez lehet kapcsolni a játékokat) plusz segítséget ad a tanítóknak.”
„A mi gyülekezetünk (Rákoshegyi Baptista) már kb. 10 éve használja az óvodás és kisiskolás tankönyvet és munkafüzetet. Nagyon szeretjük, mert sok segítséget ad az órákhoz. Az óvodás munkalapot például illusztrációnak is használjuk a történet bemutatásához. A kicsik szeretnek színezni, ragasztani, és a feladatok során erre jó lehetőség van. Nagy előnye még a tanári könyvnek, hogy ismerteti az óvodáskori sajátosságokat, és megoldásokat ajánl egy-egy területen. Pl: fegyelmezés, motiváció felkeltése és fenntartása, órák levezetése. A tanítók ezeket a részeket nagy haszonnal forgatják.”

Nézd meg, mivel foglalkozunk

Tanfolyamok
Szülők és hitoktatók számára
Több erről
Tananyagok és segédeszközök
Keresztény hitoktatáshoz
Több erről