Partneri program

 

Partneri program – A gyülekezet és a ReMa a gyermekekért

Tisztelt Lelkész Úr/Asszony, tisztelt Vezetőség!

Az elmúlt évek során az Önök gyülekezete is kapcsolatba került a Reménység Magjai Alapítvánnyal. Gyülekezeti gyermektanítóik részt vettek a ReMa Alapítvány által szervezett tanfolyamokon, konferenciákon, szakmai napokon, illetve használták az alapítvány kiadványait. A gyülekezet és az alapítvány kapcsolatának további erősítése céljából egy partneri együttműködést szeretnénk az Önök gyülekezetének felkínálni. Engedjék meg, hogy a ReMa Alapítvány szolgálatáról röviden beszámoljunk, mielőtt a partneri együttműködés lehetőségét bemutatjuk.

Mi is a ReMa tevékenysége, mik a céljai? Ha egy mondatban szeretnénk megfogalmazni, akkor alapítványunk a gyerekek hitre jutását és lelki fejlődését szeretné elősegíteni. Célja, hogy a gyermekek élete megváltozzon, jellemük egyre inkább Krisztusivá formálódjon. Ebben a szolgálatban támogatja a gyülekezeteket és családokat.

A ReMa Alapítvány alapgondolata, hogy a hitoktatásnak nem csak tudást kell közvetítenie, mivel a hitet magát nem lehet oktatni. Ezért a gyermekek értelme mellett az érzelmeiket és az akaratukat, vagyis a teljes személyiségüket kell tudnunk megszólítani, megérinteni. A gyermekeknek nem csak megismerniük, hanem át is kell élniük a hitigazságokat ahhoz, hogy a hit bennük is kisarjadjon, és növekedni tudjon, hogy életformáló erővé váljon. Ezt jelenti a megtapasztaláson alapuló hitoktatás, melyet Magyarországon a gyermektanítók felé végzett szolgálatban egyedüliként a mi missziónk képvisel.

Tanfolyamot végzett hallgatóink közül sokan beszámolnak arról, hogy a remás szemléletmód és módszerek alkalmazása révén a gyerekek számára izgalmasabbá, érdekfeszítőbbé és életszerűbbé váltak a gyerekóráik. Mivel a gyerekórák kevésbé iskolás jellegűek, hanem sok játékos, élményszerű tevékenységből, beszélgetős tanulásból, alkotásból épülnek fel, a gyerekek könnyebben bevonódnak, s ez csökkenti a fegyelmezési problémákat is. Hallgatóink számára szakmai sikerélményt jelent, hogy a Remás szemléletmód és módszerek segítségével közel tudják hozni a bibliai igazságokat a gyerekek mindennapi életéhez. A gyerekek megérthetik és átélhetik, hogy személyesen is közük van a tanultakhoz, hogy szól hozzájuk az Ige.

Hogyan segíti a ReMa Alapítvány a gyülekezeteket?

  • Hitoktatóképzéssel 
     Rendszeresen indulnak tanfolyamok ovis és kisiskolás, valamint serdülő gyerekekkel foglalkozó hitoktatók részére. A tanfolyamokon a hitoktatók gyakorlati segítséget és sok-sok ötletet kapnak az órák megtervezéséhez. Ezen kívül a tanfolyam elméleti megalapozást nyújt a tapasztalati tanítás szemléletmódjához és módszertanához.
  • Konferenciák, szakmai napok szervezésével
    
   A tanfolyamokon túl rendszeresen szervezünk konferenciákat, szakmai napokat is. Ezeken a gyerekneveléssel, hitoktatással kapcsolatos kérdésekről esik szó, melyre a hitoktatók mellett szülőket is szeretettel várunk. Szakmai napokat eddig drámapedagógia ill. bábozás témakörökben tartottunk Budapesten és Erdélyben.
  • Nevelési előadásokkal szülőknek, pedagógusoknak
     A mai közoktatásban az erkölcs, a keresztyén értékrend, az érzelemvilág gazdagsága, a minden szempontból egészséges jellem – hangsúlyosan – nem jelenik meg. Ezért ezeket az értékeket a család és az egyház lenne hivatott megerősíteni a felnövekvő generáció életében. Sajnos sok esetben az egyház is azonosul a teljesítmény- és információ- központú irányzattal, így nem képes igazi hivatását a gyermekek nevelését illetően betölteni. A családok legtöbbje pedig a megváltozott nevelési környezetben tájékozatlan, és annyira elfoglalt, hogy nem marad erre energiája. Fontos célunk, hogy ebben a feladatban hatékony segítséget nyújtsunk a szülőknek és a különböző közösségek nevelőinek. (Mellékeljük az előadástémák felsorolását.) Az előadások összeköthetőek egy bemutató bibliaórával, melyen az egész család részt vehet, s így egy családi délután állítható össze.
  • Tananyagok, segédanyagok (Magtár sorozat), tábori anyagok fejlesztésével

     Ovisoknak, iskolásoknak és serdülőknek szóló tananyagokat fordítottunk magyar nyelvre, ill. oktatóink maguk is fejlesztenek különböző tankönyveket és segédanyagokat. Magtár sorozat: Drámagyakorlatok a bibliatanításban, Bábtörténetek és mesék, Horogötletek a bibliatanításban, Bibliai feladattár. Külön kiemelnénk a gyerektáborok megrendezéséhez összeállított programokat. Eddig öt tábori anyagunk jelent meg (Vízre, magyar!, No és Noé?, Tetőtől Talpig Tábor, A bábkészítő műhelyében, Beépített szépség). Ezek az anyagok hasznos segítséget nyújtanak nyári táborok, csendesnapok megszervezésében, a foglalkozások felépítésében és levezetésében.

  • Könyvkiadással, könyvterjesztéssel 
     Alapítványunk a hitoktatási anyagok kiadásán túl gyerekneveléssel, oktatással kapcsolatos egyéb könyvek, kiadványok terjesztésével is foglalkozik.

A ReMa Alapítvány a gyülekezetüket a felsorolt módokon tudja támogatni. Mindezeken túl felajánljuk egy szorosabb együttműködés lehetőségét is, egy partneri program keretében. A partneri program lényege, hogy a ReMa szakmai háttér biztosítását ajánlja fel a gyülekezet számára: szakmai konzultációt (hospitálást), egyéni mentorálást, igény szerint helyi kurzus megtartását.

 

Ezt egészítik ki az alábbi kedvezmények:

  • Azonnali tájékoztatást nyújtunk minden új programról és kiadványról.
  • Elsőbbséget biztosítunk a tanfolyamokra való jelentkezéseknél.
  • A gyülekezetből minden jelentkező 30% kedvezménnyel vehet részt tanfolyamainkon.
  • Szakmai napok és konferenciák részvételi díjából 20% kedvezményt biztosítunk.
  • Az általunk terjesztett kiadványokból 15% kedvezményt biztosítunk.
  • A teljes Magtár sorozat megvásárlása esetén 20% kedvezményt biztosítunk.

 

Hogyan lehet csatlakozni a partneri programhoz? Mi a feltétele a csatlakozásnak?

A partneri együttműködés keretében a gyülekezet vállalja, hogy a ReMa Alapítványt az elkövetkező 2 évben havonta min. 6.000,-/ negyedévente min. 18.000,- forint összeggel támogatja. A rendszeres támogatás jogosítja fel a gyülekezetet a leírt kedvezmények igénybevételére az adott naptári évben. A vállalt támogatási időszak 2 év, mely tetszőleges alkalommal megújítható. A csatlakozást a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és címünkre visszaküldésével teheti meg.

Reméljük, partneri programunk felkelti az Önök gyülekezetének érdeklődését, és ily módon is részt tudnak vállalni közös szolgálatunkban, Isten országának gyermekek közti építésében.

Amennyiben szeretnék szolgálatunkat közelebbről is megismerni, személyes kapcsolatot építeni, szívesen elmegyünk Önökhöz egy rövid bemutatót tartani a ReMa munkájáról.

Istenünk gazdag áldását kívánjuk gyülekezetük életére és szolgálatára!

Tisztelettel: ReMa Kuratórium nevében Hecker Kristóf, elnök