Adomány

 

Nem az Úrnak van szüksége az adományainkra, hanem nekünk van szükségünk arra, hogy megtanuljunk adni, és hogy hálás szívvel tudjunk élni, emlékezve Isten gazdag gondoskodására. Missziónk munkáját adományok teszik lehetővé. Ha Isten arra indít, hogy munkánkat pénzzel támogasd, hálásan fogadjuk segítségedet, és Isten előtti felelőséggel, az Õ vezetését keresve használjuk fel a ránk bízott anyagi forrásokat.

" Egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott két fillért, azaz egy krajcárt. Jézus odahívta tanítványait, és azt mondta nekik: "bizony mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe.
Mert mindannyian fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije csak volt, az egész vagyonát."...

Gyakran arra gondolunk, hogy ha nagyon gazdagok lennénk, akkor nagyon sokat adnánk Istennek. Isten viszont azt akarja megtanítani nekünk, hogy tudjunk adni a szegénységünkből is, mert az adakozásban az igazi érték az Õ szemében az adakozó szíve, nem pedig a pénzünk értéke vagy mennyisége.

Bátorítalak arra, hogy adj sokat a saját gyülekezetednek, és ha ezen felül Isten indít arra, hogy a mi munkánkat is támogasd, akár az adód 1% - val, akár más módon, akkor ezt nagyon megköszönjük, és örömmel elfogadjuk!

Számlaszám: Reménység Magjai Alapítvány, OTP 11705998-21265754

Adószám:
18096507-1-13
Reménység Magjai Alapítvány
Gyermek- és Ifjúsági Szolgálat

 

"Azért ahogyan mindenben bővelkedtek: hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban, és a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezûek. Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek levő szeretet valódiságát is kipróbáljam. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok."
2 Kor.8, 7-9